MISIE: NEDEĽA KRSTU PÁNA

MISIE: NEDEĽA KRSTU PÁNA

Druhý deň misií sme začali sv. omšou o 8h v kostole sv. Imricha v Radaticiach (časť Meretice). Keďže misie sa v našej farnosti konajú po viac než 70 rokoch, veriaci ich vnímajú ako veľkú udalosť pre našu farnosť. A preto pred vstupom do chrámu veriaci privítali misionára pátra Martina, ktorý prišiel slúžiť sv. omšu chlebom a soľou. V úvode sv. omše páter nás za spevu Yzopom ma pokrop Pane, pokropil svätenou vodou a tak pokračovala sv. omša.

Požehnanie ľudu

Formulár sv. omše bol z Krstu Pána a v tom duchu páter začal aj príhovor.

Ježiš, on nevinný bez hriechu sa pokorne postavil do zástupu hriešnikov, aby bol pokrstený. Pokorne skláňa hlavu.

Potom nám páter objasnil návštevu misionárov v našej farnosti. Misionári prišli ako Boží vyslanci, aby sme sa spoločne s nimi vzájomne povzbudzovali, že na našej životnej ceste nie sme sami, že je tu niekto, kto nás sprevádza a chráni. Ježiš je tu, aby priniesol pokoj, ktorý
všetci potrebujeme. Povzbudil nás, aby sme prinášali všade tam, kde sme, pokoj, úsmev, pekné slovo…

dav

Taktiež vysvetlil, že  ľudové misie sú Božou ponukou, časom kedy Boh chce ponúknuť osobitné milosti. Dostali sme pozvanie. Toto pozvanie môžeme prijať, ale aj odmietnuť. Boh nám dal slobodnú vôľu.

Odpovedzme si pravdivo na otázku: „Ako je to so mnou? Idem správnou cestou? Chcem niečo zmeniť v svojom živote?“ V živote potrebujeme pomoc Ducha svätého. Chceme s pomocou Božou nebyť stále zahľadení do seba, ale aj na Boha, na večnosť. Chceme sa dostať do neba. Nebo nie je iba pre vyvolených, pre tých najlepších, perfektných. Pre Boha nikto nie je stratený. Všetci sme pozvaní k nemu. Je veľkým hriechom veriť v Boha, ktorý tresce, ktorý nás oberá o možnosť žiť. Náš Boh je ľudský, je zamilovaný do nás. On nám pomáha byť ľudskejšími. Treba si uvedomiť, čo všetko pre nás dobrý Boh robí.

Kam sa uberá dnešný svet. Ježiš nás uisťuje: „Brat, sestra, neboj sa, ja som s Tebou.“ Do týchto časov nás vsadila Božia prozreteľnosť. Sú veci, ktoré neovplyvníme.

Na záver sv. omše páter Martin sa ešte raz krátko predstavil a dal nám požehnanie.  

dav

O 9h15 bola sv. omša v Bzenove, ktorú celebroval páter Michal.

dav

O 10h30 bola sv. omša vo farskom kostole sv. Martina, ktorú opäť celebroval páter Martin. Formulár sv. omše a téma homílie boli rovnaké ako pri predchádzajúcich sv. omšiach.

dav
dav

Po poslednej sv. omši bolo stretnutie mladých vo farskom kostole. K mládeži sa prihovoril páter Michal.

O 15h farský kostol otvoril svoje brány výlučne pre ženy. Stovky žien prijali pozvanie na katechézu pre ženy, ktorú viedol páter Michal.

Katechéze predchádzala Korunka k Božiemu milosrdenstvu pred Eucharistickým Kristom.

dav

Páter Michal rozprával o identite ženy, o dôležitosti postavenia ženy v dnešných časoch. Videli sme príbehy biblických žien, v ktorých sa mnohé ženy našli.

dav

Po katechéze sme si pozreli nádherne spracovaný film Ježiš (evanjelium podľa Lukáša)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *