MODLITBA SV. RUŽENCA ZA KŇAZOV

MODLITBA SV. RUŽENCA ZA KŇAZOV

„Kňazstvo – oslava Ježišovej moci“

V nedeľu niekoľko desiatok veriacich z Radatíc    sa zhromaždilo pri kaplnke Ružencovej Panny Márie, kde sa modlili spolu s duchovným otcom slávnostný ruženec za kňazov.  Nech ich Pán naplní láskou Ježišovho srdca, aby boli verní povolaniu a žili naplno tajomstvo byť Kristovými kňazmi. Tento ruženec sa predmodlievali muži.

Ó Ježišu, večný pastier duší, Ty si v nevýslovnej láske k ľuďom,
svojim bratom, ustanovil kresťanské kňazstvo, vlej do duší
svojich kňazov životodarné prúdy nekonečnej lásky svojho
Najsvätejšieho srdca. Ži v nich a premeň ich v seba. Nech
Tvoja milosť z nich činí nástroje Tvojho milosrdenstva.
Pôsob v nich a cez nich, aby verne nasledovali Tvoje
sväté čnosti a konali v Tvojom mene a silou Tvojho
ducha skutky, aké Ty sám si konal pre spásu sveta.
Ó, Božský Spasiteľu, pohliadni, ako mnoho duší spí
v temnotách bludu, koľko neverných ovečiek kráča
po okraji priepasti, viď zástup chudobných hladných,
nevedomých, ktorí plačú v opustenosti. Vráť sa k nám
cez svojich kňazov, ži v nich, ó Ježišu dobrý,
pôsob v nich a prechádzaj opäť svetom učiac,
odpúšťajúc, obetujúc sa a upevňujúc putá lásky
medzi Srdcom Božím a srdcami ľudskými. Amen

 


      

Comments are closed.