NÁVŠTEVA OTCA ARCIBISKUPA BERNARDA BOBERA

NÁVŠTEVA OTCA ARCIBISKUPA BERNARDA BOBERA

Na sviatok Zjavenia Pána sme v našej farnosti privítali otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý k nám zavítal po 12tich rokoch. Na úvod sv. omše ho duchovný otec Marek privítal, potom otec arcibiskup posvätil vodu a celebroval sv. omšu. V homílii sa k nám prihovoril otec arcibiskup. Pripomenul nám Vianoce – sviatky o Božej láske voči nám. Boh nás učí mať čisté srdce, učí nás odpúšťať. Na sviatok Zjavenia Pána si pripomíname troch mudrcov; mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť malému dieťaťu. Oni ešte nevedeli, že to bude Ježiš Mesiáš a Spasiteľ. Dozvedeli sa z hviezd, že to bude veľký človek. Dokonca sa rozhodli kľaknúť pred ním, dotknúť sa zeme. Taká úcta sa na východe vzdáva iba Bohu, nie ľuďom. My sme už pomaly aj zabudli, aké darčeky sme dostali pod stromček. Ale 3 dary mudrcov pamätáme stáročia až dodnes. V evanjeliu viacerí ľudia sa vypytovali na malého Ježiša a každý iným spôsobom. Herodes sa tiež naňho pýtal, no za iným účelom. Išlo o falošnú návštevu Herodesa, lebo Ježiš ohrozuje jeho kariéru. Otec arcibiskup nás vyzval: „Všetci ste katolíci, tak sa držte ako katolíci. Konajte dobro. čím viac dobra človek robí, tým bude lepší. Všetci sme hriešni, ale Ježiš prišiel na svet, aby nás vykúpil. Ježiš prišiel práve preto, aby nás previedol z tmy do svetla.“

Poukázal tiež na nebezpečenstvo, ktoré na nás číha z kontaktu s okultnými praktikami, veštením, mágiou. Mnohí ľudia sa zamotávajú a nevedia nájsť pokoj. Dávajme si pozor, nech svetlo Krista zažiari v našich rodinách. Potrebujeme veľa dobrých rodín. Na rodine nemôžeme šetriť ani prostriedkami ani postavením. Zo skutočných zdravých rodín žije náš národ. Nájdite si čas na sv. omšu, prichádzajte na sv. omšu s rodinami. Prichádzajte celé rodiny do kostola. Neváhajte a prichádzajte aj s malými deťmi. To nevadí, že trochu vyrušujú. Prichádzajte si po požehnanie, učte ich. Základ je vždy rodina, otec, mama, súrodenci. Človek má nesmrteľnú dušu a potrebujeme prísun duchovnej potravy. Na záver homílie otec arcibiskup povzbudil nášho duchovného otca, zablahoželal mu a prial mu, aby zachoval vernosť Kristovi, prosil a povzbudil ho, aby zachoval vernosť kňazstvu, Kristovej Cirkvi a Božej Matke, aby slúžil svojim veriacim. Pripomenul mu, že je Kristovým kňazom naveky a toto tajomstvo knazstva sa nedá vyjadriť slovami a zostane vždy tajomstvom až do konca čias. Zaželal mu ešte, aby zachoval to, čo sľúbil pri kňazskej vysviacke, aby Kristus mal cez jeho kňazské pôsobenie v srdciach veriacich vždy viac a viac priestoru. Zároveň sa ešte obrátil aj na veriacich a vyzval nás, aby sme prejavovali vďačnosť duchovnému otcovi, aby nemal pocit, že iba kričí, ale že počuje aj ozvenu. Povzbudil nás, aby sme chceli ešte viac vedieť o Bohu, aby sme prosili duchovného otca, aby nám sprítomňoval Krista tak v Božom slove ako aj vo sviatostiach.

Po svätej omši pani starostka a zástupcovia veriacich poďakovali otcovi arcibiskupovi za návštevu a ohlasovanie Božieho slova a zablahoželali duchovnému otcovi k 40tym narodeninám.

Comments are closed.