NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Fotka Marie Ronec.

Ďalší cirkevný rok končí dnešnou nedeľou Krista kráľa. Zvláštny je to kráľ; kráľ bez paláca, luxusu, poradcov, vojska, najvyššieho miesta v spoločenskom rebríčku…
Jeho kraľovanie spočíva v ceste lásky, pravdy, spravodlivosti, slobody, pokory, pokoja, ktorá je na konci korunovaná víťazstvom nad smrteľnými údermi ľudskej pýchy, krutosti a neznášanlivosti (ako to pripomína biskup V. Malý).

V dnešnú nedeľu desiatky veriacich sa s radosťou v srdci po dlhšom čase vybrali na sv. omšu do kostola. Aj keď kapacita veriacich na sv. omšiach je stále obmedzená, naše kostoly ponúkli možnosť byť účastnými na sv. omši všetkým farníkom, ktorí prejavili záujem.

Homília pre seniorov

4 krát sa duchovný otec prihovoril svojim farníkom, v sobotu večer seniorom a v nedeľu v každom kostole ostatným veriacim. Ponúkol nám tri zbrane proti pandémii, proti útokom zlého, nepokoju; tri zbrane pre šťastný život: 1. PôST; 2. ÚCTA K MATKE BOŽEJ; 3. SKUTKY MILOSRDENTSVA. Spolu s ním sme sa zamýšľali nad často kladenou otázkou v dnešných ťažkých časoch pandémie: „Prečo nás Boh opustil?“ Došli sme k záveru, že nie Boh opustil človeka, ale človek opustil Boha. My Božie stvorenia sme dali prednosť komfortnému životu, hmotným statkom a iným hriešnym ponukám dnešného sveta. Je čas zmeniť naše zmýšľanie, správanie a hodnoty. Ježiš nás stále čaká a volá VRÁŤ SA! Ako sa rozhodnem?

Po každej sv. omši nasledovala krátka adorácia, modlitba zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia, pri ktorej veriaci mohli získať úplne odpustky.

Adorácia v kostole sv. Imricha
Adorácia vo farskom kostole

NECH JEŽIŠ KRISTUS KRAĽUJE NAD KAŽDÝM OKAMIHOM NÁŠHO ŽIVOTA !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *