NOVÝ MIMORIADNY ROZDÁVATEĽ SV. PRIJÍMANIA

NOVÝ MIMORIADNY ROZDÁVATEĽ SV. PRIJÍMANIA

Ak laici majú potrebné vlastnosti, môžu byť natrvalo prijatí do služby lektorov a akolytov. „Kde to vyžaduje potreba Cirkvi a je nedostatok služobníkov, môžu aj laici, hoci nie sú lektormi alebo akolytmi, zastávať niektoré ich služby, totiž vykonávať službu slova, viesť liturgické modlitby, udeľovať krst a rozdávať sväté prijímanie, podľa právnych predpisov“. (KKC 903)

V nedeľu 21. októbra po homílii vo farskom kostole sv. Martina duchovný otec Marek Hospodár ustanovil liturgickým obradom pána Petra Gumana za mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania. Peter Guman je určený arcibiskupom Bernardom Boberom a má dekrét na vykonávanie tejto služby pre naše farské spoločenstvo.

Od tohto dňa má naša farnosť dvoch mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania: Petra Šarišského a Petra Gumana.

dav
dav
dav
Comments are closed.