POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: za všetky plody zeme Ti ďakujeme…“ To sú slová mládežníckej piesne, ktorá často zaznieva v našich kostoloch. V dnešnej uponáhľanej dobe sa na ďakovanie často zabúda. V našej farnosti veriaci však dokázali, že vedia byť vďační za všetko, čo nám Boh dáva. A nezabúdajú ani na starú ľudovú múdrosť: Bez Božieho požehnania márne naše namáhania. V piatok po detských sv. omšiach duchovný otec spolu s veriacim ďakoval za tohtoročnú úrodu, ktorá bola bohatá. Tento rok duchovný otec poveril deti, aby priniesli plody zo svojich záhrad a nimi vyzdobili kostol. Počas kázne poukázal na mnohé africké deti, ktoré trpia hladom a my máme všetkého dostatok.

Modlime sa.

Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás; vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Comments are closed.