Povolania vo farnosti

Povolania vo farnosti

KŇAZI:

Radatice:

Mgr. Peter Hrabovecký, nar. 08.12.1968, ord. 15.06.1996

Mgr. Jozef Komloš, SDB, nar. 06.05.1960, ord. 15.06.1996

MUDr. František Lukáš Čelovský, OSchP, nar. 31.05.1958, ord. 13.10.1990

plk. ThLic. Marek (Marko) Trochan, nar.  24.04.1961, ord. 16.06.1987

Jozef Čelovský, SchP, nar. 11.03.1953, ord. 06.06.1976 Bratislava

Andrej Kazitska, ord. 1791, zomrel 15.08.1816 Radatice

Meretice:

Ján Károlyi de Gotsith et Meretice, nar. 05.06.1777, ord. 08.06.1800 Buda, zomrel 09.10.1836 na choleru

Bzenov:

Mgr. Jozef Mrúz, nar. 26.01.1978, ord. 17.06.2006

Janov:

Mgr. Peter Fejerčák

REHOĽNÉ POVOLANIA:

Michal Jakub Marcinko, nar. 12.10.1863 v Bzenove

rodičia: Jozef a Mária, r. Repašiová

rehoľné meno: Lukáš

rehoľa: Rád františkánov-konventuálov (minoritov)


Ľudovít Váli, nar.15.03.1870 v Mereticiach

rodičia: Ľudovít a Anna, r. Vancáková

rehoľné meno: Tibor

rehoľa: Rehoľa premonštrátov

Zdroj: Dejiny košického arcibiskupstva

REHOĽNÉ SESTRY – CONGREGATIO JESU:

Radatice:

Maxima Halická

Hyacinta Homoľová

Zita Šarišská

Petronela Šarišská

Caritas Kurilová

Floriana Čelovská

Lýdia Komlošová

Janov:

Martina Šarišská

Justína Šarišská

Modesta Papcunová

Janka Papcunová

Ľubovec:

Bernadeta Bartková

Serafia Rusinková

———————————————————————————————————-

NEBOHÉ SESTRY:

Štefánia Šarišská

Veronika Šarišská

Blažeja Homoľová

Bonita Suchovičová

Ursina Timková

Mária Dorková