POVÝŠENIE SV. KRÍŽA – KENDICKÝ VRCH

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA – KENDICKÝ VRCH

V nedeľu 9.9. už po 28. krát veriaci radatickej a kendickej farnosti putovali ku krížu na Kendickom vrchu, kde spoločne oslávili víťazstvo Ježiša Krista; víťazstvo života nad smrťou, lásky nad nenávisťou, pokoja nad nervozitou… Novokňaz Kristián Karch, kaplán v Moldave nad Bodvou, ktorý bol hlavným celebrantom, v homílii poukázal aj nato, že naše osobné kríže nie sú tu preto, aby nás ničili, gniavili, ale  aby nám dali silu ísť ďalej.

Kríž nie je cieľom; kríž je prostriedkom pre náš duchovný rast. Kríž je záchranou a práve z kríža plynie množstvo Božej lásky, Božieho milosrdenstva…

Po sv. omši duchovný otec Marek Hospodár poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii a zabezpečení tejto krásnej slávnosti.

Tento rok radatická farnosť a obecný úrad zabezpečovali priebeh celej slávnosti.

Comments are closed.