POŽEHNANIE ÚRODY

POŽEHNANIE ÚRODY

dav

V piatok sa deti po prvýkrát stretli v novom školskom roku na detskej sv. omši, ktorá bola spojená s požehnaním úrody. Deti sa vrátili z prázdnin a Bambo sa zase opäť vrátil z dovolenky do indiánskej dediny. Deti sa dozvedeli, že Bambo sa cestou z dovolenky z Afriky do Ameriky zastavil v Európe, kde navštívil Lurdy. A práve príbeh Lúrd rozprávala malým Indiánom.

dav

Počas sv. omše sme ďakovali za tohtoročnú úrodu a zároveň sme aj prosili Nebeského Otca, aby v našich srdciach dozrelo ovocie, ktoré bude trvať naveky.

dav

Nech Pán požehná úsilie ľudských rúk, skrze ktoré vzišla tohtoročná hojná úroda.

Comments are closed.