PRÍPRAVA NA ADVENT

PRÍPRAVA NA ADVENT

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“ (Kniha zjavení 3:20)

 

Milí veriaci, milé deti,

každý z nás je pozvaný začať nový liturgický rok a radostné adventné obdobie s Pannou Máriou. Všetci sme pozvaní v nedeľu 2.12.2018 o 14.00 hod. do kostola sv. Imricha na spoločnú modlitbu sv. ruženca, počas ktorej budeme prosiť o pomoc a silu pre naše rodiny, pre seba samých, aby sme sa čo najlepšie pripravili na príchod Spasiteľa. Zároveň modlitbou sv. ruženca poďakujeme aj za 3.ročné pôsobenie duchovného otca v našej farnosti.

 

PROGRAM

14.00  dramatizovaný príbeh v podaní starších žiakov, ktorý upriami našu pozornosť,  naše mysle na Toho, ktorého príchod očakávame

14.10  modlitba radostného ruženca

14.40  výmena ružencových tajomstiev

 

PRICHÁDZA DO TVOJHO DOMU PLNÝ LÁSKY. PRÍJMI HO SO VŠETKOU ÚCTOU A POŠLI HO KU VŠETKÝM SVOJÍM MILOVANÝM, ABY MOHOL POKRAČOVAŤ V PONÚKANÍ   LÁSKY, ÚSPECHU A POŽEHNANIA.

 

Comments are closed.