REKONŠTRUKCIA FARSKÉHO KOSTOLA SV. MARTINA

REKONŠTRUKCIA FARSKÉHO KOSTOLA SV. MARTINA

Začiatkom apríla 2017 sa začala rekonštrukcia farského kostola sv. Martina. Hneď prvú sobotu po Veľkej noci sa povynášali všetky veci z kostola. O niekoľko dni sa začala prvá etapa: archeologický výskum, ktorý bol nariadený Krajským pamiatkovým úradom Prešov. Po ukončení tohto prieskumu sa začali búracie práce v kostole, ktoré pozostávali z odstránenia navlhnutých múrov, odstránenia dreveného plafóna a starých častí  chóra. Pri búracích prácach sme sa dopracovali k pôvodnej dlažbe kostola. V tomto období sa vo vnútri kostola zrealizovalo obkopanie muriva a taktiež sa obkopala nová časť farského kostola, ktorou je sakristia. Následne po zavedení separačnej fólie na pôvodnú dlažbu v kostole bol daný prvý betónový poter. Medzitým sa vonku zrealizovalo vykopanie dažďových zvodov na odvedenie dažďovej vody z krytiny kostola. Zároveň sa v kostole položila izolačná vrstva pod podlahové kúrenie, ktoré bolo následne namontované. Po vyskúšaní podlahového kúrenia bol daný druhý poter. Po vyschnutí obvodových múrov sa vo vnútri kostola pristúpilo k sanačným omietkam. Kvôli rýchlejšiemu preschnutiu týchto omietok bolo spustené aj kúrenie v kostole. Po skončení prvej etapy sa prešlo k rekonštrukcii stropu v kostole a k rekonštrukcii spodných častí chóra. Strop bol zateplený a osadil sa nový drevený plafón. Spodná časť chóra bola vyriešená sadrokartónom. Doposiaľ ako posledné bola realizovaná maľba vnútorných stien kostola.

 

Comments are closed.