RUŽENEC DETÍ NAŠEJ FARNOSTI ZA KŇAZOV A SVOJE RODINY

RUŽENEC DETÍ NAŠEJ FARNOSTI ZA KŇAZOV A SVOJE RODINY

Najmocnejšou modlitbou je modlitba sv. ruženca. (sv. František Saleský)

V sychravé nedeľné popoludnie 29.10.2018 sa viac než 30 detí prišlo modliť ruženec  a tak sa pripojiť k modlitbám dospelých za kňazov. Prišli vyprosovať milostí pre duchovného otca našej farnosti, ostatných kňazov z našej farnosti a aj pre svoje rodiny. Modlitba sa začala odhalením novinky. Pri nohách Panny Márie zbadali zvitok papiera previazaný šnúrkou. Čo tam bolo napísané? Viktória hneď prečítala obsah a mohli sme pokračovať v modlitbe. Aby modlitba ruženca bola zaujímavejšia aj pre tých najmenších, starší žiaci si pripravili dramatizované stvárnenie jednotlivých tajomstiev. Prvý desiatok sa modlili detičky z materskej školy. Do ďalších desiatkov sa zapojili všetky prítomné deti. Po modlitbe sv. ruženca sa deti rozpŕchli do záhrady okolo kostola a hľadali poklad. Nebolo to veru ľahké. Mokré lístie, krtince im sťažovali rýchlosť hľadania. Deti však boli veľmi šikovné. Každý si našiel ten svoj balíček. Nakoniec spojili sily a spoločne nájdené časti pokladu poskladali. Aký bol výsledok? Dozvieme sa čoskoro.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s organizáciou tohto popoludnia.

dav
dav
dav
dav
dav
Comments are closed.