SV. OMŠA ZA DUCHOVNÉHO OTCA

SV. OMŠA ZA DUCHOVNÉHO OTCA

Vo štvrtok 3. januára náš duchovný otec dovŕšil 40 rokov života. Pri tejto príležitosti takmer stovka veriacich prišla na sv. omšu do Obišoviec ďakovať za dar života nášho duchovného otca a zároveň vyprosovať mu na tomto milostivom mieste veľa Božich milosti v jeho kňazskej službe, ktorá je často kľukatá a hrboľatá a prosiť o ochranu Matky Božej.

Na záver sv. omše veriaci zablahoželali duchovnému otcovi Marekovi a zároveň aj poďakovali obišovskému pánu farárovi Michalovi.

Ani čerstvá snehová nádielka ani poriadna zima v tejto diecéznej svätyni neovplyvnila milostí, radosť, silný duchovný zážitok, ktoré si veriaci odniesli z tohto milostivého miesta.

Nech Pán požehnáva nášho duchovného otca v ďalších rokoch života a Panna Mária drží pevne svoju ochrannú ruku.

dav
dav
Comments are closed.