Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 3. júna po Trojičnej nedeli sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V nedeľu na procesii s Oltárnou Sviatosťou pri oltárikoch sme sa posilnili vo viere v živého Krista v Eucharistii. Taktiež sme sa mohli poďakovať Bohu za koniec druhej vlny pandémie a za milosti, ktoré sme dostali. Boli 4 oltáriky, ktoré pripravili veriaci z jednotlivých kostolov našej farnosti a ružencové bratstvá. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval pán farár Marek Hospodár.

V homílii duchovný otec vysvetlil význam oltárikov. Prvý oltárik symbolizuje detstvo – radosť z 1. sv. prijímania. Ak človek nie je živený Eucharistiou, nedokáže prežiť šťastný život. Druhý oltárik predstavuje obdobie adolescencie – sviatosť birmovania. Tretí oltárik vyjadruje produktívny vek – život so sviatosťami. Ako často hovoríme: nemám čas na sv. omšu, nemám čas na sv. spoveď a častokrát nemám čas ani sám na seba… Štvrtý oltárik je obdobím dôchodkového veku. Tu sa duchovný otec obrátil na dôchodcov: „Ako sa vy dôchodcovia pripravujete na večnosť?“ 

Kristus nám dáva slobodu, voľnosť. No hriech nás zabíja. Majme na pamäti prvé piatky v mesiaci a zasväťme ich Božskému Srdcu. Zúčastňujme sa sv. omše a sv. spovede. Využívajme možnosti účasti na Fatimských sobotách. To sú silné prostriedky priblíženia sa k Ježišovi Kristovi. Ženy zoberte si za vzor Pannu Máriu, ktorá vynikala láskou, poslušnosťou… Muži zoberte si za vzor sv. Jozefa. Inšpirujte sa jeho starostlivým príkladom o rodinu, …

Vyjdime tak zo svojho tieňa a vojdime do tieňa Ježiša Krista.

Po sv. omši za krásneho slnečného počasia nasledovala procesia s Eucharistickým Kristom v areáli farského dvora.

Takmer 3 desiatky detí išli pred Eucharistickým Kristom a hádzali lupienky z kvetov

Slávnosť sme ukončili slávnostným Te Deum a požehnaním. Slávnosť bola natoľko krásna, obohacujúca, že sme si neuvedomili ako rýchlo zbehli 2 hodiny.

Na záver slávnosti duchovný otec potešil deti. Keďže bol Deň detí, tak obdaril detí sladkosťami. Tentokrát sme podporili Pápežské misijné diela v afrických krajinách, od ktorých sme zakúpili chutné čokoládky.

dav
sdr

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto nádhernej slávnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *