Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Bolo to pred 771 rokmi, keď v roku 1247, biskup Róbert v Liege, v Belgicku, zaviedol na žiadosť cisterciátskej mníšky Juliany sviatok „Božieho Tela“.                                                                        Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok.
Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Tento ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.
Vonkajšia slávnosť Božieho Tela sa uskutočnila hneď po sv. omši 31. mája. „Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom.  Zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Tento rok 4 oltáriky boli umiestnené: pri lavečke smerom do časti Radačov, na parkovisku pri Jednote  , pri škôlke a posledný v parku pri kostole. Procesia sa vrátila naspäť do kostola, kde veriaci pri speve Ctíme túto sviatosť slávnu za obvyklých podmienok, mohli získať odpustky.

 

 

Comments are closed.