TURÍCE

TURÍCE

50 dní po Veľkej noci (19.-20. mája) sme v našej farnosti slávili sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce. Slávnosť začala turičnou vigíliou v sobotu večer príchodom slávnostného sprievodu za spevu piesne Do tmy našich dní. Deti niesli 7 faklí, ktoré symbolizovali 7 darov Ducha Svätého,  ktoré sú oporou mravného života kresťana. Poznáme 7 darov Ducha Svätého: Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne Božej. Po príchode sprievodu veriaci spolu s chlapmi, ktorí spievali Veni Creator, vzývali Ducha Svätého. Počas sv. omše sme si vypočuli evanjelium v troch jazykoch (gréčtine, latinčine a slovenčine), aby sa naznačil rozmer Cirkvi. Tak ako apoštoli pred 2000 rokmi boli zhromaždení vo večeradle, tak aj my sme sa zišli v tomto našom chráme, ktorý je našim večeradlom a očakávali Ducha Svätého. Apoštoli odchádzali z večeradlá natešení, naradostení plní Ducha Svätého. Dostali veľa darov, preto lebo sa otvorili pôsobeniu Ducha Svätého a On ich naplnil. Otvorme sa aj my pôsobeniu Ducha Svätého, aby nás naplnil darmi, ktoré potrebujeme v živote.

 

Comments are closed.