O FARNOSTI

O FARNOSTI

     Rímsko-katolícka farnosť sv. Martina z Tours Radatice je starobylou farnosťou, ktorej vznik siaha až do 13. storočia. Je súčasťou Košickej arcidiecézy, dekanátu Prešov II. Sídlo farnosti, ako to už z názvu vyplýva, je v obci Radatice, ktorá vznikla v roku 1964 spojením dvoch obcí Radačova a Meretíc. Farnosť má okrem Meretíc ďalšie štyri filiálky – Bzenov, Janov, Ľubovec a Ruské Pekľany. Meretice a Bzenov majú svoje kostoly, ostatné filiálky sú bez rímsko-katolíckych kostolov. Viac o kostoloch vo farnosti si môžete zistiť v sekcii Filiálky a kostoly . 

K farnosti patrí aj Cirkevná základná škola sv. Martina , ktorá bola zriadená Rímskokatolíckym arcibiskupským úradom v Košiciach 1. apríla 2001.

Celodenná adorácia vo farnosti: 23.04. a 30.07.