VZÁCNI HOSTIA V NAŠEJ FARNOSTI

VZÁCNI HOSTIA V NAŠEJ FARNOSTI

dav

31. mája do našej farnosti zavítali vzácni hostia Marek Križin, Štefan Pongrácz a Melichar Grodziecki – 3 svätí košickí mučeníci. Dopoludnia pobudli v našej CZŠ a popoludní sa presunuli do kostola sv. Ondreja v Bzenove.

dav

Slávnostná svätá omša k úcte týchto mučeníkov bola v piatok vo filiálnom kostole sv. Ondreja v Bzenove, ktorú celebroval pán farár Marek Hospodár. V homílii duchovný otec pripomenul, že mučeníci si svojou vernosťou k viere radšej volili smrť, akoby mali zradiť Krista. Nasledne sme sa zamýšľali nad tým, aká je naša vernosť Bohu. Zároveň poukázal aj na to, že Boh svoje sľuby plní. Citoval Sv. písmo: “Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť“. (Jn 16,20) Košickí mučeníci pred 400 rokmi trpeli, veľmi trpeli pre vieru a dnes zažívajú nebeskú slávu. Duchovný otec vyzýval veriacich, aby prichádzali uctiť si relíkvie a prosiť Troch košických mučeníkov o ich orodovanie u Nebeského otca a vyprosiť milosti pre seba, naše rodiny, farnosť.

V sobotu sa relíkvie presunuli do farského kostola, kde od 9h boli vystavené k verejnej úcte. Počas celého dňa veriaci mali možnosť prichádzať uctiť si týchto troch veľkých mužov.

dav

S relikviami sme sa rozlúčili večernou slávnostnou sv. omšou, ktorá bola spojená s fatimskou sobotou.

Comments are closed.