ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

Na Zelený štvrtok viacerí veriaci sa zúčastnili sv. omše v katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde otec arcibiskup posvätil olej. O 18h30 sme si v našom farskom chráme pripomenuli ustanovenie sviatosti kňazstva slávnostnou sv. omšou, ktorej súčasťou bol aj obrad umývania nôh.

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ Tento príbeh spieval mužský zbor počas obradu umývania nôh v našom farskom kostole.

Príprava na umývanie nôh
Umývanie nôh

Po tomto obrade pokračovala slávnostná sv. omša. Počas sv. omše sme mysleli na našich kňazov, ktorí sú nástupcami Krista. Vyprosovali sme im vela Božích milostí, aby s láskou sprítomňovali Kristovu obetu na oltári. Po sv. omši duchovný otec odhálil oltár a veriaci sa rozišli do svojich domovov. Viacerí však zostali v chráme bdieť s Kristom.

dav
Comments are closed.