Browsed by
Deň: 17. októbra 2019

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

V sobotu popoludní sa v kostole sv. Imricha stretlo takmer 40 detí a 30 dospelých, aby vytvorili spoločenstvo. Dospelí sa pripojili k deťom, ktoré sa modlili Radostný ruženec za kňazov. Aj takouto formou sa deti zapojili do 40dňovej modlitbovej reťaze za kňazov, ktorú v našej farnosti vytvárajú dospelí . Sme vďační kňazom, zato že prijali svoj úrad a že nám denne dávajú možnosť prijímať Eucharistického Krista, za nekonečné hodiny strávené v spovedniciach, či za slová, ktoré nám pravidelne adresujú; slová,…

Read More Read More