Kňazi vo farnosti

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marek Hospodár

Pôvodom: Trebišov

nar. 03.01.1979, Trebišov

ord. 18.06.2005

Vo farnosti od 01.12.2015

 


ZOZNAM PREDCHÁDZAJÚCICH FARÁROV A SPRÁVCOV FARNOSTI:

PaedDr. Marián Radimák, 2011-2015

Mgr. František Jakubčin, 2005-2011

Mgr. Blažej Tomko, 1990-2005

Ján Žec, 1968-1989

Štefan Tóth, 1922-1968

Jozef Virágh, 1893-1922

Gejza Žebráczky, 1893 doč. adm.

Imrich Leskó, 1862-1893

Jozef Onczay, 1855-1862

Ján Schieder, 1856-1833

Jozef Olsavszky, 1833-1839

Ján Rogosz, 1829-1833

Jozef Svirbely, 1825-1829

Jozef Kovács st., 1820-1825

Ján Krstiteľ Kazsik, 1816-1829

Andrej Kazitska, 1801-1816

Andrej Musinszky, 1796-1800

Andrej Hegedüs, 1773-1796

Ján Zsigray, 1771-1773

Anton Perneky, 1769-1771

Juraj Kissely, 1766-1769

Peter Kasper, 1757-1766

Ladislav Miskólczy, 1754-1757

Ján Mihelyik, 1748-1754

Juraj Kohut, 1744-1748

Andrej Laczkovics, 1740-1744

Matej Gorliczky, 1719-1740

N. Szidlovszky, 1685-1719

Zdroj: Dejiny košického arcibiskupstva