1. Adventný týždeň

34. týždeň v období cez rok

33. týždeň v období cez rok

32. týždeň v období cez rok

31. týždeň v období cez rok

30. týždeň v období cez rok

29. týždeň v období cez rok

28. týždeň v období cez rok

27. týždeň v období cez rok

26. týždeň v období cez rok

25. týždeň v období cez rok

24. týždeň v období cez rok

23. týždeň v období cez rok

22. týždeň v období cez rok

21. týždeň v období cez rok

20. týždeň v období cez rok

19. týždeň v období cez rok

18. týždeň v období cez rok

17. týždeň v období cez rok

16. týždeň v období cez rok

15. týždeň v období cez rok

14. týždeň v období cez rok

13. týždeň v období cez rok

12. týždeň v období cez rok

11. týždeň v období cez rok

10. týždeň v období cez rok

9. týždeň v období cez rok

8. týždeň v období cez rok

7. veľkonočný týždeň

6. veľkonočný týždeň

5. veľkonočný týždeň

4. veľkonočný týždeň

3. veľkonočný týždeň

2. veľkonočný týždeň

Veľkonočná oktáva 

Svätý týždeň