KONTAKT

KONTAKT

Poštová adresa:                                    

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina

Radatice 103

082 42 Bzenov

Telefón: 

051/ 775 3884

Email:    

fararadatice@gmail.com                                                 

Bankové účty:

Farský kostol sv. Martina Radatice:  SK18 7500 0000 0040 2868 8597

Kostol sv. Ondreja Bzenov:  SK33 7500 0000 0040 2868 8618

Kostol sv. Imricha Radatice (časť Meretice): SK86 7500 0000 0040 2868 8634