VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – BIELA SOBOTA

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – BIELA SOBOTA

„Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.“ Podľa pradávnej tradície je noc Veľkonočnej vigílie očakávaním Pána a sprítomnením svätej noci, v ktorú Pán vstal z mŕtvych. Pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia. Znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Obrady Bielej…

Read More Read More

VEĽKÝ PIATOK slávenie utrpenia a smrti Pána

VEĽKÝ PIATOK slávenie utrpenia a smrti Pána

15.00 hod. je hodinou smrti Ježiša Krista. V tento deň sa naša pozornosť sústreďuje na Kalváriu, kde zomiera Ježiš Kristu rukou človeka, hriechmi človeka. Aj tento rok Veľkopiatkové obrady začali o 15h bez účasti veriacich. Náš Pán bol potupený, ponížený až do prachu. Na znak toho na začiatku obradov si kňaz ľahol na zem. Na znak toho si veriaci pokľakli a prosili Boha o odpustenie hriechov, no zároveň mu ďakovali za naše vykúpenie. Nasledovala bohoslužba slova, v ktorej dominujú pašie podľa evanjelistu Jána….

Read More Read More

ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

„Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk 22,19) Eucharistia je dar, ktorý Boh daroval ľudstvu počas Ježišovej poslednej večere. Je to dar, ktorý sa zrodil v krehkom, rozpadajúcom sa spoločenstve. Veď jeden z dvanástich zradil, všetci ostatní, až na jedného, sa rozutekali. A v takomto spoločenstve Ježiš hovorí: „Toto robte na moju pamiatku.“ Boh totiž dôveruje človeku viac ako človek dôveruje Bohu, ako človek dôveruje iným či dokonca sebe samému. Už po…

Read More Read More

PôSTNE OBDOBIE

PôSTNE OBDOBIE

„Chcete, aby vaša modlitba priletela k Bohu? Dajte jej dve krídla: pôst a almužnu.“ (svätý Augustín) V tomto týždni sme zavŕšili 40dňové pôstne obdobie – obdobie prípravy na Kristovo Zmŕtvychvstanie. Aké bolo tohtoročné pôstne obdobie? Výnimočné; poznačené dôsledkami Covid 19, ktorý zúri v celom svete. Prvýkrát sme zažili pôstne obdobie v úplnej izolácii, odstrihnutí od návštevy kostolov, od osobnej účasti na sv. omšiach či pobožnostiach krížovej cesty. Naši štátni predstavitelia nedovolili veriacim legálne sa stretávať pri bohoslužbách v kostole ani v malých spoločenstvách. Vytvorenie spoločenstvá bolo…

Read More Read More

HOSANNA SYNOVI DÁVIDOVMU

HOSANNA SYNOVI DÁVIDOVMU

Dnes sme spolu s Ježišom Kristom vstúpili do Jeruzalema, kde sme sa pripojili k davu volajúcemu Hosanna Synovi Dávidovmu. Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň. Pripomíname si udalosti, ktoré sú najdôležitejšie v celých dejinách ľudstva. Umučenie nášho Pána Ježiša Krista a Jeho slávne Zmŕtvychvstanie. V tomto období je zvlášť vhodné rozjímať o udalostiach, ktoré sa odohrali. Program Kvetnej nedele v našej farnosti začal  Krížovou cestou, počas ktorej sme spomínali na bolestnú cestu Ježiša Krista, ktorý pre lásku k nám, s krížom kráčal na Kalváriu. Sprevádzali…

Read More Read More

ZASVÄTENIE FARNOSTI SV. JOZEFOVI

ZASVÄTENIE FARNOSTI SV. JOZEFOVI

Sv. otec František 8. decembra apoštolským listom Patris corde vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. V piatok 19. marca sme slávili sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže stále sa nemôžeme stretávať v chráme, túto slávnosť mohli veriaci sledovať priamym prenosom z farského kostola sv. Martina. Svätej omši predcházala Krížová cesta, ktorú veriaci prežívali spolu so sv. Jozefom. Po krížovej ceste nasledovalo Zasvätenie našej farnosti sv. Jozefovi. Duchovný otec zveril našu farnosť do starostlivých rúk sv. Jozefa,…

Read More Read More

ZMENA BANKOVÝCH ÚČTOV

ZMENA BANKOVÝCH ÚČTOV

V dôsledku zlúčenia OTP banky a ČSOB sa v januári zmenili čísla účtov našich kostolov. Nové IBANy sú: Farský kostol sv. Martina Radatice:  SK18 7500 0000 0040 2868 8597 Kostol sv. Ondreja Bzenov:  SK33 7500 0000 0040 2868 8618 Kostol sv. Imricha Radatice (časť Meretice): SK86 7500 0000 0040 2868 8634 Príspevky na kostoly je potrebné posielať už na tieto nové čísla účtov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

NEDEĽA SV. RODINY

NEDEĽA SV. RODINY

Dnes v poslednú nedeľu kalendárneho roka sme už tradične slávili sviatok Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Počas homílie sme sa s duchovným otcom Marekom zamýšľali nad našimi rodinami. Ako to vyzeralo v tomto roku v mojej rodine? Kto v nej víťazil? Boh alebo knieža temnôt? Mnohé rodiny už vylúčili Boha zo svojho života, vzdali sa Božieho požehnania. Majú nato rôzne „dôvody“. Často počúvame: doba je zlá, život je ťažký…. Ani rodičia Ježiša to nemali ľahké, akoby sa to na…

Read More Read More