ZOZNAM KŇAZOV VO FARNOSTI:

RADATICEZOZNAM REHOĽNÝCH POVOLANÍ:

RADATICE

Michal Jakub Marcinko

Nar. 12.10.1863 v Bzenove


Rodičia: Jozef a Mária, r. Repašiová
Rehoľné meno: Lukáš
Rehoľa: Rád františkánov-konventuálov (minoritov)

Ľudovít Váli

15.03.1870 v Mereticiach


Rodičia: Ľudovít a Anna, r. Vancáková
Rehoľné meno: Tibor
Rehoľa: Rehoľa premonštrátov


ZOZNAM REHOĽNÝCH SESTIER – CONGREGATIO JESU:

RADATICE

Petronela Šarišská


Caritas Kurilová


Floriana Čelovská


Lýdia Komlošová


JANOV

Martina Šarišská


Justína Šarišská


Modesta Papcunová


Janka Papcunová


ĽUBOVEC

Bernadeta Bartková


Serafia Rusinková