Browsed by
Mesiac: apríl 2020

ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ Sv. omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali…

Read More Read More

KVETNÁ NEDEĽA – nedeľa utrpenia Pána

KVETNÁ NEDEĽA – nedeľa utrpenia Pána

Vstup do Veľkého týždňa sme začali dnes Kvetnou nedeľou, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení.   Duchovný otec Marek slávil obrady Kvetnej nedele pri zatvorených dverách kostola, ale v spojení s celým farským spoločenstvom. Pri dodržiavaní striktných hygienických predpisov mu asistovali najbližší spolupracovníci (kostolník, rozdávatelia, kantor a technik zabezpečujúci prenos). Veriaci mohli sledovať sv. omšu cez youtube. Po požehnaní bahniatok, ktoré sú pamiatkou na evanjeliovú udalosť vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema a po slávnostnom speve…

Read More Read More