Browsed by
Mesiac: september 2020

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

Piatok 18. september sa v našej farnosti niesol v duchu veľkej vďaky. Ďakovali sme Pánu Bohu za novú úrodu. Deti v košíkoch priniesli plody zo svojich záhrad a rodičia pripravili výzdobu. Duchovný otec Marek požehnal úrodu počas detských sv. omší v Bzenove a v Radaticiach. Kázeň na detskej sv. omši bola orientovaná tiež na túto tému. Od deti sme sa dozvedeli nielen kto čo dopestoval, ale aj kto čo má rád. Po sv. omši bol nádherný pohľad na detí ako sa rozutekali s košíkmi domov pripraviť si niečo…

Read More Read More

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA A KRST KATECHUMENA

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA A KRST KATECHUMENA

V utorok 15. septembra sme si opäť uctili Sedembolestnú Pannu Máriu, ku ktorej sa s dôverou utiekame v rôznych životných  situáciách. Spojili sme sa s veriacimi v národnej svätyni v Šaštíne a pripomenuli sme si sedem bolestí Matky Božej, a to: Simeonovo proroctvo o osude jej syna v jeruzalemskom chráme na 40. deň po narodení Božieho Syna; útek Márie a Jozefa s dieťaťom Ježišom do Egypta pred kráľom Herodesom; hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme; stretnutie Márie so synom na krížovej ceste. Piatou bolesťou bol pohľad…

Read More Read More

PÚŤ NA KENDICKÝ VRCH

PÚŤ NA KENDICKÝ VRCH

V nedeľu 13.septembra  pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža, ktorý je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus veriaci radatickej a kendickej farnosti oprašili turistické topánky a vydali sa na púť ku Kendickému krížu. Tento rok z bezpečnostných dôvodov púť nebola organizovaná. Veriaci putovali individuálne a spoločné agapé bolo zrušené. Sv. omšu slúžil radatický pán farár Marek Hospodár, ktorý sa zároveň prihovoril veriacim. Poukázal na veľkú lásku Ježiša Krista voči človeku. Práve to bol dôvod jeho obety na kríži. Aký je náš prejav…

Read More Read More

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

Nedeľa 30. august bol veľkým dňom pre 9 detí z našej farnosti, ktorí po prvýkrát prijala Pána Ježiša do svojich srdiečok vo farskom kostole sv. Martina. Prvé sv. prijímanie bolo plánované v júni ako po minulé roky, no aktuálna situácia si vyžiadala posun termínu. Táto veľká udalosť bola nezvyčajná oproti minulosti tým, že veriaci si zakrývali tváre rúškami. COVID19 stále ohrozuje naše zdravie. No tieto prekážky neobmedzili radosť detí z Pána Ježiša, ktorého poprvýkrát mohli prijať pod spôsobom chleba a…

Read More Read More

40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A MODLITIEB ZA KŇAZOV

40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A MODLITIEB ZA KŇAZOV

15. SEPTEMBRA AŽ 24. OKTÓBRA 2020 PRIDAJ SA K NÁM! Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2020. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. ZA ČO SA POSTIŤ A MODLIŤ? Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami,…

Read More Read More