Browsed by
Deň: 9. septembra 2020

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

Nedeľa 30. august bol veľkým dňom pre 9 detí z našej farnosti, ktorí po prvýkrát prijala Pána Ježiša do svojich srdiečok vo farskom kostole sv. Martina. Prvé sv. prijímanie bolo plánované v júni ako po minulé roky, no aktuálna situácia si vyžiadala posun termínu. Táto veľká udalosť bola nezvyčajná oproti minulosti tým, že veriaci si zakrývali tváre rúškami. COVID19 stále ohrozuje naše zdravie. No tieto prekážky neobmedzili radosť detí z Pána Ježiša, ktorého poprvýkrát mohli prijať pod spôsobom chleba a…

Read More Read More