Browsed by
Mesiac: október 2020

Deň chorých a starších v našej farnosti

Deň chorých a starších v našej farnosti

Mesiac október – mesiac, v ktorom sa venuje viac pozornosti aj skôr narodeným, sa pomaly chýli ku koncu. V našej farnosti sa stalo už niekoľkoročnou tradíciou organizovať v jednu októbrovú sobotu Deň chorých a starších v kostole, kde sa stretnú raz v roku chorí a starí. Keďže tento rok Covid19 nám znemožnil priviesť ich do chrámu na spoločné stretnutie, mladšia generácia farníkov pripravila malú pozornosť pre všetkých, aby aspoň takýmto spôsobom sme im dali najavo, že na nich myslíme. Veriaci…

Read More Read More

MISIJNÁ NEDEĽA

MISIJNÁ NEDEĽA

„Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu.“ pápež František Minulý rok našu farnosť navštívil zástupca pápežských misijných diel pre košickú arcidiecézu pán Štefan Kondis. Povzbudil veriacich, aby podporovali či už modlitbami alebo finančne misijné krajiny, kde ľudia žijú v biede, akú si my nevieme predstaviť. Aj tento…

Read More Read More

MODLITBY A PôST ZA KŇAZOV

MODLITBY A PôST ZA KŇAZOV

Kňazi nikdy nemali ustlané na ružiach, ani naša doba nie je výnimkou. Dnes tak, ako vždy, kňazi potrebujú naše modlitby a podporu. Nachádzame sa v období, kedy sa spájame v modlitbách a pôstoch za kňazov. 22. októbra o 6h20 bude slúžená sv. omša za nášho pána farára Mareka v kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie u Premonštratov. Spojme sa v tento deň v modlitbe a vyprosujme mu silu viery a vytrvalosť v kňazskej službe. Najvyšší Veľkňaz, ďakujeme ti za dobrých a svätých mužov, ktorých si si vyvolil na kňazstvo, aby ti…

Read More Read More

NOVÉ COVID PRAVIDLÁ

NOVÉ COVID PRAVIDLÁ

„Hľa tvoja matka“ Jn 19,27 Od 1. októbra sa sprísnili pravidlá v súvislosti s Covidom 19. Hromadné podujatie, medzi ktoré sa radia aj sv. omše majú obmedzený počet účastníkov a to max. 50 veriacich v kostole. Z tohto dôvodu duchovný otec, aby dal možnosť čo najväčšiemu počtu veriacich zúčastniť sa osobne na nedeľnej sv. omši, doplnil do programu dve sv. omše v sobotu večer pre seniorov. 3. októbra sa tak seniori stretli o 16h30 vo farskom kostole pri modlitbe sv….

Read More Read More

OZNAM

OZNAM

Na základe rozhodnutia vlády SR nastávajú pri bohoslužbách tieto zmeny: na sv. omši môže byť maximálne 6 osôb vrátane kňaza. To znamená, že na sv. omšu môže prísť 5 osôb z rodiny, ktorých úmysel sa slávi. Sv. omše tento týždeň budú takto: štvrtok farský kostol 18.00 piatok farský kostol 18.00 sobota Bzenov 8.00Nedeľa sv. omša bude vysielaná internetom o 9.00 hod spolu s modlitbou sv. ruženca.K súkromnej modlitbe budú kostoly otvorené takto:štvrtok Meretice od 17.00 do 18.00piatok farský a kostol v…

Read More Read More

SVÄTÉ OMŠE OSTÁVAJÚ VEREJNÉ

SVÄTÉ OMŠE OSTÁVAJÚ VEREJNÉ

Pravidlá pre liturgické zhromaždenia v našej farnosti platné od 15.10.2020 z dôvodu núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa. Drahí duchovní otcovia, bratia v kňazskej a diakonskej službe, od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov. V…

Read More Read More

NOVÉ ZVONY

NOVÉ ZVONY

Po takmer ročnej odmlke sa 1. októbra 2020 opäť rozozvučali zvony na oboch kostoloch v našej obci. Zvuky kostolných zvonov sa v našej obci ozývajú po novom. Je zrejmé, že hlasité nástroje prešli opravou. Od začiatku októbra 2019, kedy odpadli srdcia zvonov, bol kostol sv. Imricha bez zvukov zvonov a nasledne po kontrole certifikovanou zvonárskou spoločnosťou od februára 2020 aj farský kostol. Pán farár oslovil certifikovanú spoločnosť z Liptovských Sliačov. Vzhľadom nato, že v kostole sv. Imricha sa nachádzajú dva pamiatkové zvony, museli…

Read More Read More