DEŇ RODINY

DEŇ RODINY

dav

V nedeľu 23. júna obecný úrad opäť po roku otvoril brány areálu kaštieľa, aby privítal stovky veriacich, ktorí sa stretli pri príležitosti Dňa rodiny, ktorý organizoval obecný úrad v spolupráci s farským úradom. Tento ročník bol o niečo slávnostnejší a bohatší ako tie minulé. Okrem slávnostnej sv. omše veriaci sa mali možnosť zapojiť do procesie s Eucharistickým Kristom a tak chváliť Boha pri 4 stánkoch, ktoré pripravili ružencové bratstvá  a obecný úrad. Tento rok sa počas slávnostnej sv. omše veriacim prihovoril náš pán farár vdp. Marek Hospodár. Poukázal na dôležitosť rodiny ako bunky spoločnosti, jej pevný základ, ale aj dôležitosť tvoriť spoločenstvo, nebyť izolovanou rodinou. Zdôraznil, že Boh pre veriaceho človeka musí byť na prvom mieste. Musíme mať živý vzťah s Bohom. Na záver uviedol príklad 6 stien v živote človeka: 1. Predná stena PERSPEKTÍVA: to sú naše predstavy, ciele, ktoré chcem dosiahnuť; 2. Zadná stena RODINNÉ VZŤAHY: moja rodina, moji najbližší, ktorí ma podržia, keď budem padať; 3. Stena z ľavej strany PRIATEĽSKÉ VZŤAHY – tú charakterizujú moji priatelia, ľudia, ktorým môžem vyliať svoje srdce a oni tie informácie neposúvajú ďalej; 4. Stena z pravej strany PRACOVNÉ VZŤAHY: to sú moji kolegovia, spolupracovníci. Je potrebná snaha o vytváranie a udržiavanie dobrých vzťahov aj na pracovisku; 5. Podlaha ISTOTA: snažiť sa žiť tam, kde som, nerozmýšľať stále, kde všade by nám bolo lepšie; 6. Strop SVETLO NÁŠHO ŽIVOTA: duchovné hodnoty, láska, dobro, nádej, krása… Ak do miestnosti, ktorá má 6 stien zažneme sviecu, bude horieť. Stačí, ak sa odstráni 1 stena, plameň už bude naklonený do jednej strany. Ak sa odstránia 2 steny, plameň zhasne. Tak je to aj v našich životoch. Ktorá stena/steny mi chýbajú?

Po sv. omši nasledovala slávnostná procesia. Po nej deti, ktoré účinkovali v Hranej krížovej ceste odovzdali finančný poukaz na 3 000eur riaditeľovi CZŠ. 

dav
dav
dav

Pred ukončením duchovného programu duchovný otec vyzval prítomných, aby sa nerozchádzali domov, aby využili príležitosť spoločenstva a ponúkli sa gulášom, ktorý zabezpečil obecný úrad. Popoludnie spestrili žiaci materskej a Cirkevnej základnej školy krásnym kultúrnym programom. Počas celého popoludnia deťom robili spoločnosť mikimausy a ujo na choduliach. Deti sa tešili mnohým zábavným aktivitám.

Comments are closed.