SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA A KRST KATECHUMENA

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA A KRST KATECHUMENA

V utorok 15. septembra sme si opäť uctili Sedembolestnú Pannu Máriu, ku ktorej sa s dôverou utiekame v rôznych životných  situáciách. Spojili sme sa s veriacimi v národnej svätyni v Šaštíne a pripomenuli sme si sedem bolestí Matky Božej, a to: Simeonovo proroctvo o osude jej syna v jeruzalemskom chráme na 40. deň po narodení Božieho Syna; útek Márie a Jozefa s dieťaťom Ježišom do Egypta pred kráľom Herodesom; hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme; stretnutie Márie so synom na krížovej ceste. Piatou bolesťou bol pohľad Márie na pribíjanie a zomieranie Ježiša na kríži, šiestou prijatie mŕtveho Ježiša do matkinho náručia a siedmou uloženie Ježiša do hrobu.

V homílii sme počuli: „Od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“. Tak ako Ján si zobral Pannu Máriu do rodiny, tak Panna Mária má byť riadnym členom aj v našich príbytkoch. Mária nás privádza nie k sebe, ale k JEŽIŠOVI. Panna Mária nás chce viesť aj napriek tomu, že sa vydávame na zlé cesty. Preto prichádza na rôzne pútnické miesta, aby nám ukazovala správnu cestu a volá nás „Poď. Vráť sa!“ Veľakrát Panna Mária kvôli nám roní slzy. Poznáme rôzne sochy, obrazy, ktoré nám to pripomínajú. Sú to slzy ľútosti. Nad čím plače Panna Mária v mojom živote? V živote mojej rodiny? V živote farnosti?

Požehnanie krstnej vody

Tento sviatok bol v našej farnosti o to významnejší, že sme boli účastní aj výnimočnej udalosti a to sviatosti krstu katechumena. Bola to nádherná slávnosť. Do spoločenstva Cirkvi sme prijali Patrika, ktorý zároveň prijal aj sviatok birmovania. Keďže išlo o krst dospelého človeka, na úvod sviatosti krstu boli litánie ku všetkým svätým, ktoré zaspievali muži z našej farnosti,  vyznanie viery a samotný krst. Duchovný otec lejúc vodu na hlavu pokrstil Patrika.

Krst Patrika

Po krste Patrika krstný otec odel do špeciálneho bieleho rúcha.

Oblečenie krstného rúcha
Sviatosť birmovania

Následne mu vyslúžil aj sviatosť birmovania, pri ktorej prijal meno Cyprián.

Poďakovanie duchovnému otcovi

Na záver slávnosti sme sa zasvätili a zverili pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

Dnešným dňom sa začala na Slovensku 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov, ktorá bude trvať do 24. októbra. V sakristiách kostolov sa nachádzajú pripravené formuláre, do ktorých sa veriaci môžu zapísať a obetovať pôst a modlitbu za kňazov.

„Oroduj za nás Matka Sedembolestná!“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *