ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Sv. omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. Dnes si pripomíname veľké udalosti pre nás kresťanov; ustanovenie sviatosti Eucharistie a sviatosti kňazstva. Zvlášť dnes buďme vďační za tieto sviatosti a myslíme v modlitbách na našich kňazov, ktorí sú nástupcami Krista.

Aj dnes slávnostnú sv. omšu duchovný otec slúžil v prázdnom kostole. V homílii sme sa presunuli do jeruzalemského večeradla, kde pred pár mesiacmi viacerí farníci mali možnosť osobne byť účastní sv. omše. Vo večeradle sa zhromaždili 12 apoštoli s Ježišom. Ježiš aj napriek tomu, že vidí, že ho opustia a zradia, ponúka im poslednú večeru. „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka…“ (Lk, 22,15) Tak je to často aj s nami. koľkokrát sa nám nechcelo ísť v nedeľu na sv. omšu a nešli sme. Boh klopal na dvere nášho srdca a volal: Poď, poď… ku mne, chcem ťa nasýtiť. Dnes my klopeme silnejšie a silnejšie, možno v prázdnote, smútku na Ježišovo srdce. Azda nám neotvorí? Ale otvorí, aj napriek tomu, že sme sa snažili umlčať hlas Boha v našom srdci. Boh nie je ten, ktorý by úmyslne škodoradostne zatvoril dvere a nás neprijal. Klopal a boli sme hluchí. Veríme, že Pán čoskoro otvorí brány kostolov a my využiť ponúkaný dar sviatosť zmierenia a Eucharistie.

Modlime sa, aby sme sa mohli čím skôr stretnúť pri slávení Eucharistie a aby sme začali vnímať, že Eucharistia je dar. Stav, ktorý prežívame, je časom prípravy, ktorú nám Boh ponúka. Naše srdcia sa vyprázdňujú preto prosme, aby hriech nebol dôležitejší ako Eucharistia a aby sme využili najbližšiu príležitosť na stretnutie s Eucharistickým Kristom.

dav
Kazeň
dav
dav
Okiadzanie Bohostánku
Tichá adorácia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *