BIELA SOBOTA,VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA- oslava Kristovho zmŕtvychvstania
12. apríla 2018
Púť detí do Obišoviec
12. mája 2018

Mať kňaza v rodine je veľkým požehnaním a to nielen pre biologickú rodinu, ale aj pre tú farskú. Naša farnosť je požehnaná viacerými duchovnými povolaniami. V sobotu 19. júna sme slávili výnimočnú udalosť. Jeden z našich rodákov kňazov don Jozef Komloš nezabudol na svoju rodnú obec a prišiel spolu s nami poďakovať Pánu Bohu za veľký dar kňazstva. Don Jozef patrí do saleziánskej rodiny a ako kňaz slúži hlavne mladým na rôznych miestach Slovenska.

Táto krásna udalosť sa odohrávala na farskom dvore, aby sa jej mohlo zúčastniť čo najviac ľudí, ktorí sú vďační za kňazov, ktorých si Pán povolal a samozrejmné využiť možnosť byť na sv. omši. Slávnosť sa začala o 17h sv. omšou spevom piesne Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Na úvod pán farár Marek privítal celebranta a veriacich, ktorí prišli na slávnosť a zároveň dal zopár organizačných inštrukcií.

Homília – celebrant Jozef. Pán Boh povoláva všetkých ľudí. Pre každého si nájde spôsob. A tak porozprával svoj životný príbeh, ktorý je plný zaujímavých udalosti; počnúc jeho zasvätením Panne Márii, ktorá mu zachránila život, keď ešte ako dvojtýždňové dieťa sa dusil, cez kľukatú a tŕnistú cestu ku kňazstvu až po poslednú ťažkú skúšku, ktorou ho Pán navštívil v podobe ťažkej zákernej choroby.

Na záver homílie ako správny salezián zahral a zaspieval s rodnou sestrou a zároveň aj rehoľnou sr. Lýdiou pieseň: Už zahoď svoje starosti, už prestaň strácať čas, už nemyslí na bolesti, už bude dobre zas. Tvoj dávny čin sa nevráti, tak zabudni ten sen, dnes Ježiš ruku podá ti, dnes prichádza ten deň. Len s nami poď, my zaručene dôjdeme, do domu dôjdeme.

Homíliu ukončil v náväznosti na Evanjelium: Aká je naša viera? Vieme odovzdať všetky trápenia, starosti Bohu? Dôverujeme plne Bohu? Boh má s každým svoje plány. Dôležité je, aby sme vnímali Božie plány a snažili sa naplňať nie to čo ja chcem, si myslím, ale to čo chce On. Keď spolupracujeme s Bohom, On nám dáva vnuknutia, ukazuje nám cestu. Dôležité je, aby sme to Jeho vedenie prijali a odpovedali ÁNO.