Advent v rodine

Advent v rodine

             Prichádza čas Adventu, prvej časti liturgického roka. Čas, kedy sa pripravujeme na príchod Ježiša Krista. Počas tohto obdobia počúvame výzvy Ježišovho príbuzného Jána. Ján vyrastal v rodine, kde jeho, už starší, rodičia mali veľkú úctu k Bohu, ktorý hral dôležitú úlohu v ich životoch, v živote ich rodiny. Zachariáš a Alžbeta pripravili svojho syna na život s Bohom.

             Tak ako oni, všetci rodičia, či si to uvedomujú, alebo nie, majú veľký vplyv na svoje deti. Nielen v detstve, ale ovplyvňujú celý ich budúci život.  Deti sledujú a nasávajú všetko, čo rodičia robia, hovoria, ako sa správajú a hlavne aký majú vzťah k Nebeskému Otcovi. Ak rodičia žijú svoju vieru, pestujú vzťah k Bohu, je veľmi pravdepodobné, že aj ony budú hľadať Ježiša a odovzdávať Ho svojim deťom.

Rodičia, pokúste sa o to, aby tento advent bol iný. Je veľmi veľa možností.  

             Pokúste sa v tomto období tráviť viac času s Ježišom a spolu so svojimi deťmi Ho viac hľadať. Vo vašom živote, aj v živote vašej rodiny sa  odzrkadlí to, čo nájdete. Môžete sa spolu modliť ruženec, meditovať nad udalosťami z Ježišovho života. Nájdite si čas na čítanie Písma, spievanie adventných piesní. Navštívte s deťmi chorých, osamotených, ukážte im ako sa dáva almužna. Nech vaše deti cez tieto vaše skutky spoznajú, že Ježiš chce prísť do vašej rodiny a denne vám pomáhať. Takto otvoríte dvere svojich rodín Duchu Svätému. Vy máte byť prvými zvestovateľmi viery pre vaše deti. Nie je to ľahké, nie vždy sa to musí dariť. Ale dôležité je nevzdať sa. Aj Jánov otec Zachariáš sa učil bojovať s pochybnosťami a stal sa nezlomným veriacim. Jeho oslavná pieseň znie dodnes: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka,…“(Lk1, 68-79)

Comments are closed.