ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM PRI KOSTOLE SV. IMRICHA

ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM PRI KOSTOLE SV. IMRICHA

V areáli kostola sv. Imricha v Radaticiach (miestna časť Meretice) prebieha v súčasnosti  v súvislosti s chystanou rekonštrukciou kostola pamiatkový archeologický prieskum, ktorý realizuje spoločnosť ArcheoConsult. Úlohou prieskumu je pomocou 4 zisťovacích sond odhaliť stratigrafické archeologické situácie vo väzbe na obvodové murivo kostola. Jednotlivé sondy sú situované tak, aby zachytili podzemné časti zamurovaného južného portálu a základovú škáru lode kostola, odhalili chronologický vzťah medzi pravouhlým presbytériom a loďou kostola, či obnažili vonkajšie murivo sakristie a overili/vyvrátili existenciu prípadného zaniknutého osária (kostnice) a v neposlednom rade zachytili horné nivelity hrobov v priestore zaniknutého stredovekého/novovekého cintorína. Medzi objavenými nálezmi prevláda  veľké množstvo zvieracích, či ľudských kostí, novoveká a stredoveká keramika, zvyšky drevených truhál, či fragmenty sklenených koralíkov. Predpokladaný koniec výskumu kvôli nepriaznivému počasiu je koniec júla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *