16. mája 2022

Zasvätenie detí Panne Márii a púť do Obišoviec

31. marca 2022

Výberové konanie

14. marca 2022

24h ADORÁCIA

2. marca 2022

Fašiangová sobota

Poslednú fašiangovú sobotu vo farskom kostole bolo stretnutie svätých. Do kostola prišlo viac než 20 svätcov. Za spevu piesne Prichádzame k Tebe Pane sv. Jozef s […]
12. mája 2018
[wpdevart_gallery lost_ids=““ gallery_id=“149″ album_id=“432″ popup_albums_themes=““ popup_themeid=“1″ theme_id=“1″ order_type=“kirpich“] Panna Mária sa 13. mája zjavila malým pastierikom v Portugalskej Fatime. Deň pred jej sviatkom deti z našej […]