KVETNÁ NEDEĽA – nedeľa utrpenia Pána

KVETNÁ NEDEĽA – nedeľa utrpenia Pána

Vstup do Veľkého týždňa sme začali dnes Kvetnou nedeľou, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení.  

Duchovný otec Marek slávil obrady Kvetnej nedele pri zatvorených dverách kostola, ale v spojení s celým farským spoločenstvom. Pri dodržiavaní striktných hygienických predpisov mu asistovali najbližší spolupracovníci (kostolník, rozdávatelia, kantor a technik zabezpečujúci prenos). Veriaci mohli sledovať sv. omšu cez youtube.

Sv. omša na Kvetnú nedeľu s požehnaním bahniatok

Po požehnaní bahniatok, ktoré sú pamiatkou na evanjeliovú udalosť vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema a po slávnostnom speve Hosanna pokračovala sv. omša.

Pašie

V homílii duchovný otec upriamil našu pozornosť na našu zradu Boha. Ježišova cesta z Jeruzalema nebola obyčajná, bola to krížová cesta, cesta utrpenia. Tí, ktorým kázal, tí, ktorých uzdravoval, sa zrazu postavia chrbtom. Aj my sa môžeme pripodobniť Ježišovi. Aj my niekedy zažívame v živote zradu, či už v manželstve, v susedstve, v práci… Ako bolí rodičov, keď ich zradia ich deti. A čo prežíva Boh, ktorý prichádza na zem a zažíva zradu? Niektorí teológovia tvrdia, že to bola jedna z najväčších bolesti Ježišových bolesti, keď ho ľudia zradili, opovrhli ním, nepriznali sa k nemu a odsúdili ho na smrť.

Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Je pandémia a my máme dostatok času premýšľať nad našimi životami, nad našou zradou. Ako sa cíti Boh, ktorý nám odpúšťa vo sviatosti zmierenia, ktorý nás počúva pri našej modlitbe, ktorý nás sýti svojim telom a krvou… .

Nech tento Veľký týždeň je pre nás výzvou zamýšľať sa ako prestať zrádzať Božieho Syna, ako byť verným synom a dcérou.

MODLIME SA:
Všemohúci a večný Bože,
ty si dal ľudstvu vzor poníženosti
v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi,
keď sa z tvojej vôle stal človekom
a zomrel na kríži;
láskavo nám pomáhaj,
aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení,
a tak mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *