MODLITBY A PôST ZA KŇAZOV

MODLITBY A PôST ZA KŇAZOV

Kňazi nikdy nemali ustlané na ružiach, ani naša doba nie je výnimkou. Dnes tak, ako vždy, kňazi potrebujú naše modlitby a podporu. Nachádzame sa v období, kedy sa spájame v modlitbách a pôstoch za kňazov.

22. októbra o 6h20 bude slúžená sv. omša za nášho pána farára Mareka v kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie u Premonštratov. Spojme sa v tento deň v modlitbe a vyprosujme mu silu viery a vytrvalosť v kňazskej službe.

Najvyšší Veľkňaz, ďakujeme ti za dobrých a svätých mužov, ktorých si si vyvolil na kňazstvo, aby ti slúžili, tým, že budú slúžiť nám. Bohato ich požehnávaj za toľké obety, ktoré prinášajú.

MODLITBA ZA KŇAZA

Pane Ježišu,
ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza,
Tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev. Prosíme Ťa,
daj mu vernosť a vytrvalosť
a nám vieru,
že si ho poslal Ty.
Ustanovil si ho za nášho duchovného vodcu,
daj mu ducha múdrosti a rady,
daj mu úprimnosť otcovskej lásky
a nám dar úcty a oddanosti,
nech pozorne počúvame jeho slová. Vybral si ho za nás i pre nás ľudí,
ktorý sa stretáva s našimi i svojimi slabosťami. Daj nám aj jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
Daj mu zdravie v jeho ťažkej službe.
Nech je našim dobrým pastierom
a privedie nás do neba.
Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *