NEOBVYKLÉ VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

NEOBVYKLÉ VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

Sv. omša vo dne – farský kostol
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Vianoce sú znakom radosti a nádeje, časom pokoja a lásky. Tohtoročné vianočné sviatky nie sú také ako po minulé roky, o čo sa postaral Covid19. Väčšina veriacich nemala možnosť zažiť atmosféru polnočnej sv. omše a privítať Novonarodeného Božieho Syna. Mnohým chýbal nočný spev piesne Tichá noc. Duchovný otec vyšiel v ústrety a ponúkol možnosť zúčastniť sa osobne na sv. omši v prvý sviatok vianočný maximálnemu prípustnému počtu veriacich. Pri pohľade na obsadenosť kostolov, by sme za normálnych okolnosti zhodnotili: kostoly zívali prázdnotou. Tento rok však môžeme byť vďační, že aspoň obmedzený počet veriacich sa mohol zúčastniť na sv. omšiach. V mnohých mestách, dedinách veriaci takú možnosť nemali. Duchovný otec v homílii rozprával o radosti. Vyzval nás, aby sme v živote zaujali postoj marginalizovanej skupiny, ktorou boli pastieri a aby sme nasledovali ich postoj. Aby sme zažívali radosť a ohlasovali Krista ako oni. Radosť nadobudneme čítaním sv. Písma. Práve v Božom slove Boh ponúka dobré správy.

Polnočná sv. omša pre seniorov v Bzenove
Polnočná sv. omša pre seniorov vo farskom kostole
Pastierska sv. omša v kostole sv. Imricha

Skupina veriacich z našej farnosti sa snažila vyťažiť z „nepriaznivej Covidovej situácie“ a preklopiť slová sv. Písma do skutkov a tak nielen zažívať radosť, ale sa o ňu podeliť aj s blížnými.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít organizovaných v našej farnosti za účelom vyčariť úsmev na tvárach našich farníkov, ktorí sú sami, ktorí sú osamelí, ktorí prežívajú ťažké chvíle a potešiť ich. Koncom novembra dievčatá z CZŠ v spolupráci s dospelými pripravili 45 adventných vencov. 20 vencov sa predalo a výťažok 202 eur pôjde na podporu školy. 25 našich farníkov bolo obdarených adventným vencom a brožúrkou modlitieb v čase pandémie, aby sme vytvorili modlitbové spoločenstvo a tak sa pripravili na slávnosť Narodenia Krista.

Balíčky pripravené na rozvoz

V decembri sa pokračovalo v pečení vianočného pečiva. Pripravilo sa 76 mís zložených z viac ako 25 druhov. Z toho 45 sa predalo, výťažok 320 eur bude odovzdaný na podporu školy. Ostatnými misami boli obdarovaní naši farníci, ktorým sme chceli urobiť krajšie Vianoce. Obdarovaní boli jednotlivci alebo rodiny pozostavajúce iba z chlapov, zvlášť tí, ktorí si sami nevedia tieto sladké dobroty urobiť.

Príprava koláčikov
Odovzdanie balíčka dlhoročnej kantorke vo farnosti
Odovzdanie balíčka sociálne slabším farníkom

Taktiež tento rok sme mysleli aj na mamy našich kňazov, ktorých len vďaka ním máme a ktoré ich dobíjajú energiou či už duchovnou alebo hmotnou v ich neľahkom poslaní.

Odovzdanie balíčka mamke d.o. Jožka Mrúza
Odovzdanie balíčka mamke saleziánskeho kňaza dona Jožka Komloša

Chceme vyjadriť vďaku zvlášť v mene obdarovaných za ochotu dievčat venovať čas aj takýmto aktivitám, dospelým, ktorí finančne podporili nákup surovín, poskytli svoje kuchyne, roznášali balíčky či akokoľvek inak prispeli k realizácií týchto akcií, ktorými mnohým urobili veľkú radosť a vyvolali aj slzy v očiach.

Ďakujeme všetkým, ktorí finančnú rezervu na tohtoročnú dovolenku venovali na podporu misií v Afrike, afrických kňazov a zároveň obdarili všetkých farárov pôsobiacich v našej farnosti, kňazov rodákov, viacerých dobrodincov našej farnosti odslúžením sv.omše v misijnej krajine. Dostalo sa nám veriacim veľa poďakovaní a zvlášť kňazi boli prekvapení, že na nich myslíme, aj keď už sú mimo. Uisťujú nás o svojich modlitbách a posielajú nám požehnanie.      

Príprava vianočných pozdravov na odoslanie

Na záver slová vďaky patria vám milí veriaci, ktorí ste s dobrým úmyslom podporili tieto naše aktivity a zároveň finančne podporili našu CZŠ. Váš záujem o produkty bol veľkou motiváciou a povzbudením pre všetkých, ktorí sa týmto aktivitám venovali. Ďakujeme aj manželom Formanekovým, ktorí nám pomohli s predajom našich výrobkov.

Prajeme všetkým Milostiplné sviatky Narodenia Ježiša Krista. Nech prežívate Vianoce nielen v týchto dňoch, ale po celý rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *