ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTINA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTINA

Druhý novembrový týždeň opäť patril slávnosti sv. Martina. Program začal už v piatok detskou sv. omšou, po ktorej bol lampionový sprievod a agapé v škole, ktoré pripravili pedagógovia, rodičia a priatelia školy. Po sv. omši deti odovzdali duchovnému otcovi obrázok, ktorý bol výsledkom ich pátrania po poklade. V sobotu v podvečer program pokračoval krížovou cestou, sv. omšou a adoráciou. Nedeľnú slávnostnú sv. omšu celebroval v.d.p. Pavol Marton, ktorý sa nám prihovoril v homílii. Najprv nám pripomenul život sv. martina a nasledne nás vyzýval, aby sme sa nenechali nakaziť názormi dneška. Aby sme boli svedkami viery, tak ako Martin a nedali sa ovplyvniť vonkajšimi vplyvmi sveta. Naša spoločnosť potrebuje svedkov, ktorí sa nehanbia, že zato, že sú kresťania katolíci. Nehanbíme sa prežehnať pred krížom, či pred jedlom, majte odvahu zostať a svedčiť o Kristovi aj v nepriaznivých okolnostiach, to je hrdinstvo hodné večenosti. Nemusíme zomrieť ako mučeníci, ale môžeme byť súčasťou nekrvavého mučeníctva, Je to každodenné vydávanie svedectva, že som veriaci. Nech sv. Martin nám v tom pomáha. Kazateľ nás taktiež vyzval k čítaniu náboženskej literatúry, aby sme mali skúsenosť s Bohom a potom naše modlitby budú celkom iné. Budeme túžiť po sv. omšiach, modlitbe, po sviatostiach.

dav
dav

 

Comments are closed.