PREDVEČER ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI SV. IMRICHA

PREDVEČER ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI SV. IMRICHA

dav

„Pán môj a Boh môj! Ty sa staráš o celý svet a pomáhaš ľuďom v slabosti. Splň vo mne svoju vôľu a rosou svojej milosti vyhas škodlivé vášne, ktoré bojujú proti duši.“ sv. Imrich

Program odpustovej slávnosti sv. Imricha začal v sobotu o 17h vystúpením rodičov, ktorí spolu s deťmi nacvičili dramatizované pásmo, v ktorom predstavili život sv. Imricha. Kráľovná Gizela a kráľ Štefan ukázali svojho malého syna, ktorého im Boh požehnal a od ktorého očakávali, že sa stane nástupcom kráľa. Nasledne deti stvárnili príbehy z detstva kráľoviča Imricha a postupne príbeh pokračoval tak ako sa vyvíjal Imrichov život na ceste k svätosti. Počuli sme Božiu výzvu, aby sa celkom odovzdal Bohu v panenstve tela i duše. Imrich bol jediným žijúcim synom kráľa Štefana, bol kráľovským dieťaťom a mohol si užívať život viac ako hocikto druhý. A predsa sme videli, že nadovšetko hľadal, ako sa páčiť Bohu. Jeho modlitba sa môže stať vzorom modlitby každého, kto cíti Božie volanie k zasvätenému životu. Imrich prosí podobne ako P. Mária: „Nech sa mi stane podľa tvojho Slova!“ Toto je ten najmúdrejší prístup k Božím požiadavkám, ktoré často presahujú ľudské schopnosti a sily.

Program pokračoval Fatimskou sobotou a nasledne sv. omšou. V homílii duchovný otec upriamil našu pozornosť na dodržanie sľubu, vernosti a poslušnosti. Sv. Imrich bol postavený do ťažkej situácie, kedy Boh od neho žiada zavätiť sa mu a na druhej strane otec kráľ Štefan od neho žiada, aby vstúpil do stavu manželského. Kráľovič, aby z poslušnosti splnil Otcovu aj otcovu vôľu, pristupuje k sviatosti manželstva, ale s manželkou mali dohodu, že budú žiť ako brat a sestra. Ako je to s nami? Na ktorú stranu sa prikláňame my, na stranu sveta či na stranu Boha? Boh svoje sľuby stále dodrží.

„Keď niečo sľúbiš Pánu Bohu svojmu, nebudeš odkladať splniť, lebo požaduje to Pán Boh tvoj, a keď premeškáš, pripočítané bude za hriech. Kresťan, nasleduj svätého Imricha!“

dav
dav

dav
dav

 

Comments are closed.