PRIEBEH REKONŠTRUKCIE

PRIEBEH REKONŠTRUKCIE

Farský kostol sv. Martina prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V roku 2016 sme v katolíckej Cirkvi prežívali milostivý rok – Rok Božieho milosrdenstva, ktorý vyhlásil svätý otec František. Začiatkom tohto roka sme začali spolu s naším duchovným otcom vážne premýšľať o obnove nášho farského kostola a naše spoločné rozhodnutie znelo: „Ideme do toho“. Hneď začali prípravy. Nakoľko je náš kostol pamiatkový tak sme oslovili Krajský pamiatkový úrad, pána architekta Marcinka, ktorý nám ochotne podal pomocnú ruku a na jar 2017 sme dostali súhlas na obnovu nášho kostola.

23. apríla 2017 bola Nedeľa Božieho milosrdenstva – v tomto našom kostole bola posledná sv. omša pred rekonštrukciou. Vedeli sme, že sami to nezvládneme a bez Božej pomoci sa nezaobídeme. Tak sme v túto nedeľu spolu s naším duchovným otcom prosili o Božiu pomoc a zverili sme opravu kostola Božiemu milosrdenstvu, sv. Martinovi a keďže sme aj prežívali milostivý rok Storočnice Fatimských zjavení, tak sme celú našu starosť zverili pod ochranu našej nebeskej Matky – Fatimskej Panny Márie. Prosili sme ju o pomoc v pochybnostiach, aby nám dala pocítiť, že nás vedie svojou mocnou rukou. Zverili sme jej celú rekonštrukciu, aby bdela každú minútu nad každým človekom, ktorý priloží ruku k dielu , a aby sme s jej pomocou dokázali zrekonštruovať dom jej Syna Ježiša Krista.

Počas rozsiahlej rekonštrukcie sa vykonali tieto práce:

  1. vypratanie kostola

2. búracie práce

3. archeologický prieskum

4. príprava lešenia

5. odvlhčenie kostola

6. stavanie lešenia a demontáž plafóna

 

7. elektroinštalácia, elektrické podlahové kúrenie, sanačné omietky do výšky dvoch metrov po obvode celého kostola.

 

8. nová  podlaha, strop

9. chór: sadrokartón, zábradlie, podlaha

10. položenie dlažby, osadenie Bohostánku

11. osadenie pevného kamenného oltára a ambonu

dig

12. dokončovacie práce

13. exteriérové úpravy: chodníky, schody, prístupová asfaltová cesta , ktorú zabezpečil obecný úrad

 

14. upratovanie

 

Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli použité z milodarov našich štedrých veriacich. Taktiež finančne prispeli: Obecný úrad Radatice, VÚC Prešov, Ružencové bratstvá v Radaticiach, lesná spoločnosť Bukonovec.

Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí ochotne navštívili farnosti Široké, Ruskov a Sedlice s úmyslom vyzbierať finančné prostriedky na opravu kostola, naším ženám, ktoré upiekli vianočné košíky, ktoré sa predávali v okolitých farnostiach. Celkovo bolo investovaných do opravy kostola: 112 500 eur. Všetky faktúry za dodaný materiál a vykonané práce na rekonštrukcii kostola boli uhradené, to znamená, že farnosť po realizácii rekonštrukcie neeviduje finančnú zadlženosť.

Comments are closed.