PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE

PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE

Na siedmu veľkonočnú nedeľu 18 detí z našej farnosti prvýkrát prijalo Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Tejto veľkej udalosti v živote detí predchádzala dlhá príprava, ktorú viedol duchovný otec Marek. Jej vyvrcholenie začalo v sobotu prvou sv. spoveďou. Po nej nasledovala Fatimská sobota. Prvoprijímajúce deti tak ako fatimskí pastierikovia spolu s veriacimi prosili modlitbou sv. ruženca Pannu Máriu o pomoc a ochranu.

Modlitba sv. ruženca

A napokon sa dočkali aj veľkého dňa 7. Veľkonočnej nedele, kedy vyparádené s čistými srdiečkami prišli pred oltár pripravené prijať Pána Ježiša.

dav

Symlobom ich prvého sv. prijímania boli dve srdcia, jedno modré a druhé červené: Nepoškrvrnené Srdce Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Na čevenom srdci boli kvapky krvi – Ježiš prejavil svoju lásku k nám, keď sa za nás obetoval na kríži. Na modrom srdci bol nápis Áve Mária a biele ruže, ktoré sú symbolom čistoty srdca Panny Márie. Ona si praje, aby sme počúvali jej syna Ježiša Krista. Záleží jej na našej spáse, preto sa aj zjavuje na viacerých miestach. Duchovný otec nás upozornil, aby sme si v živote dávali pozor, aby sme neurážali Boha svojimi hriechmi. V jeho srdci sme v bezpečí. Hriechom však z neho odídeme a môžeme zablúdiť a stratiť sa. Po prvej časti príhovoru duchovný otec urobil symbolický obrad vstupu detí do sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. Každé dieťa symbolicky dostalo srdce od duchovného otca a vložilo ho srdca Panny Márie a srdca Ježiša.

Prijatie srdiečka od duchovného otca
Symbolické vloženie srdiečka do sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie

Po obrade sa duchovný otec obrátil k rodičom. Zdôraznil im, že majú byť pastiermi pre svoje deti, práve im musí zaležať na tom, aby sa ich deti dostali do slávy Božej, kde nás všetkých Boh očakáva. Prosil ich, aby nezničili v svojich deťoch to, čo Boh do nich vložil, čo Boh v nich vybudoval. Vyzval rodičov, aby boli príkladom pre svoje deti, aby sa nebáli byť svedkami viery pre svoje deti. Taktiež požiadal rodičov, aby dohliadli na deti, aby si urobili prvých 9 piatkov, aby chodili s nimi na fatimské soboty ako to žiada Matka Božia vo Fatime.

Potom nasledovali prosby, ktoré predniesli deti a pokračovala sv. omša.

Prosby detí
Prvé sv. prijímanie

Ježišu tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdcia podľa svojho Srdca!

Comments are closed.