PÚŤ NA KENDICKÝ VRCH

PÚŤ NA KENDICKÝ VRCH

Putovanie ku Kendickému krížu
Rozostupy dodržané

V nedeľu 13.septembra  pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža, ktorý je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus veriaci radatickej a kendickej farnosti oprašili turistické topánky a vydali sa na púť ku Kendickému krížu. Tento rok z bezpečnostných dôvodov púť nebola organizovaná. Veriaci putovali individuálne a spoločné agapé bolo zrušené.

Spev žalmu

Sv. omšu slúžil radatický pán farár Marek Hospodár, ktorý sa zároveň prihovoril veriacim. Poukázal na veľkú lásku Ježiša Krista voči človeku. Práve to bol dôvod jeho obety na kríži. Aký je náš prejav vďaky za túto spásnu obetu? Kazateľ nás navigoval zamyslieť sa nad tým prostredníctvom prvého čítania zo 4. Knihy Mojžišovej, ktoré opisuje putovanie Izraelského ľudu po púšti. Tu vidíme Izraelitov, ktorí repcú na Božie vedenie, repcú proti Božej výchove, ktorou ich Boh formuje a pripravuje na vstup do zasľúbenej zeme. Každé reptanie je ovocím nedôvery. Reptanie, to je kritika Božieho jednania s nami. Je to opak veriaceho postoja, plného dôvery. Reptanie proti Božiemu spôsobu jednania s nami vedie k tomu, že svoj život a všetko, čo v ňom prežívame považujeme za Boží trest a neprijímame svoj život s vďačnosťou ako dar z Božej ruky. Tento neveriaci postoj veľmi uráža Boha, ktorý nás miluje. Častokrát vyčítame Bohu: „Bože, prečo si toto dopustil?“ Ale on chce počuť: „Prepáč Bože, že som viac presadzoval svoju vôľu ako Tvoju.“ Tak ako Izraeliti videli záchranu v pohľade na hada, tak my máme záchranu v ukrižovanom Ježišovi Kristovi. Boh nás nikdy neodsunie na vedľajšiu koľaj, ale naopak ponúka nám návod na lepší šťastnejší život, ktorý nájdeme vo Sv. písme. Duchovný otec vyzval pútnikov aj napriek tomu, že rok Božieho slova o krátky čas končí, k dennému čítaniu Sv. písma.

Sväté prijímanie
Krížiky deťom

Počas sv. omše spevy spestril zbor dospelých z Radatíc.

Zbor

Po sv. omši sa pútnici povzbudení a posilnení Božím slovom rozišli do svojich domov.

Pútnici na ceste domov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *