Uvedenie nového farára

Uvedenie nového farára

V nedeľu 4. februára 2018 do našej farnosti zavítal na pastoračnú návštevu dekan Mons. Mgr. Jozef Dugas, ktorý vo filiálnom kostole sv. Imricha v Mereticiach počas slávnostnej svätej omše uviedol do úradu farára farnosti Radatice Mgr. Mareka Hospodára, ktorý od 1.12.2015 v našej farnosti pôsobil ako farský administrátor.

Slávnostnej sv. omši predsedal dekan Mons. Mgr. Jozef Dugas. Počas tejto slávnosti chrám zaplnili veriaci z celej farnosti. Po homílii, v ktorej Mons. Mgr. Jozef Dugas poukázal na dôležitosť modlitby a komunikácie v rodine, nasledoval oficiálny akt uvedenia vdp. Mareka Hospodára do úradu farára farnosti Radatice. Najprv bol prečítaný menovací dekrét, nasledne nový farár zložil prísahu a po nej boli prítomní veriaci svedkami obnovy kňazských sľubov a zloženia vyznania viery novým farárom Marekom Hospodárom. Potom sv. omša pokračovala ako obvykle.

Na záver slávnosti nový farár poďakoval dekanovi Mons. Mgr. Jozefovi Dugasovi za prejav veľkej dôvery zverením farnosti do jeho rúk. Vyzval veriaci ľud, aby svojimi modlitbami vyprosovali pre neho hojnosť Božích milostí, tak veľmi potrebných pre náročnú službu v Pánovej vinici.

Nasledne Miroslav Kováč v mene všetkých veriacich zablahoželal novému farárovi a k nemu s gratuláciou sa pripojili aj deti. Duchovný otec dostal od pána dekana klúč od našej farnosti, tak aj deti mu symbolicky odovzdali kľúč k ich detským srdiečkam a spevom mu zablahoželali.

 

Comments are closed.