VEČER S PANNOU MÁRIOU

VEČER S PANNOU MÁRIOU

dig

Pred pár rokmi Panna Mária pri zjavení v Medžugorí prisľúbila tým, ktorí sa na 5. august pripravia pôstom a modlitbou, že dostanú mnohé milosti. Tento rok veriaci z Radatíc využili túto ponuku a 5. augusta navštívili mariánsku svätyňu v Obišovciach, kde sa zúčastnili na sv. omši celebrovanej miestnym pánom farárom, otcom Michalom. Duchovný otec v úvode sv. omše poukázal na to, že vážnou chorobou dnešných čias nie je rakovina, korona, ale to že nepociťujeme alebo nechceme pocítiť nekonečnú lásku, ktorú nám Boh prejavuje. Zároveň nás vyzval nasledovať slová Panny Márie: “Robte pokánie”.

V homílii upriamil našu pozornosť na to, aby sme sa sústredili na to najdôležitejšie a to na Božie kráľovstvo, aby sme sa pokúsili nanovo zažiť živú vieru. Chodievame do kostola, chodievame na púte. Nerobme to iba navonok, aby sme sa mohli pochváliť, kde všade sme boli, ale snažme sa o to, aby nám to niečo dalo, aby sa Boh dotkol našich sŕdc, aby sme sa vydali na cestu pokánia, aby sme si vytvoril hlbší vzťah priateľstva s Ježišom. Cieľom nepriateľa je presvedčiť nás, že život s Bohom je ťažký, že nás obťažuje a nič nedáva. Prosme Ducha Sv. o jeho dary, aby nám vložil túžbu do sŕdc, ktorú potrebujeme. Nespoliehajme sa na seba samých, lebo sme slabí. Prosme Boha: „Pane chcem prijať tvoju lásku, milosrdenstvo, odpustenie, tvoju spravodlivosť do svojho života. Chcem sa stotožniť so všetkým, čo ty chceš v tejto chvíli so mnou urobiť“. Prosme Pannu Máriu, aby nás učila budovať vzťah s jej synom Ježišom Kristom. Ona nám to s materinskou jemnosťou ukáže.

dig

V závere homílie duchovný otec zveril všetkých prítomných do lásky Ježiša, aby nás prikryl svojou Predrahou krvou, aby nám dal pocítiť, že chce naše dobro, čo sa prejavuje  rôznymi spôsobmi. A prosil Pannu Máriu nech nás sprevádza a učí žiť tak ako si to želá jej syn Ježiš Kristus.

Na záver sv. omše sme sa s pánom farárom a všetkými pritomnymi zverili pod ochranu Obišovskej Panny Márie a urobili si zopár fotiek v obnovenom chráme. Naplnení Božou milosťou a radosťou, ktorá bola o to väčšia, že sme mohli dať na tomto mieste modlitbový darček najmladšej pútničke, ktorá práve v tento deň slávila svoje prvé narodeniny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *