VŠETKÝCH SVäTÝCH A SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH

VŠETKÝCH SVäTÝCH A SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH

Včera (1.11.) sme prežívali slávnosť Všetkých svätých. Je to spomienka na všetkých známych i neznámych, mužov a ženy, ktorí dobre prežili svoj život a zostali verní Bohu; teraz hľadia na jeho tvár a prihovárajú sa za nás. Počas sv. omše sme ich prosili o pomoc, aby sme aj my svoj život zvládli. Zároveň tak ako po minulé roky počas sv. omše sme prosili za duše zomrelých príbuzných, priateľov, dobrodincov, za duše, na ktoré si nikto nespomína… Tento rok sa pred sv. omšou nečítal zoznam našich úmyslov, Covid19 nám neumožnil ich zozbierať. Dôležité je, že sme na našich drahých zomrelých mysleli. Po sv. omši nasledovala adorácia za odvrátenie pandémie.

Adorácia za odvrátenie pandémie

Dnes máme Dušičky – deň spomienky na všetkých verných zosnulých. Každý sme poznali niekoho, koho si už Boh povolal k sebe. Starí rodičia, príbuzní, susedia, niekedy aj rodič alebo priateľ či blízka osoba. Smrť blízkej osoby prežívame veľmi ťažko a len postupne sa vraciame do normálneho života.

Tento rok počas mesiaca november si môžeme vybrať 8 dní na získanie odpustkov pre duše v očistci. Mesiac november je čas, kedy máme zvlásť myslieť na zosnulých. To by nemali byť len spomienky na spoločne prežité udalosti, prezeranie fotografií. Sme kresťania, preto veríme, že ich duše žijú; máme nádej na spoločné stretnutie v nebi a rovnako vieme, že budeme súdení za to, ako žijeme.

Je veľa duší, ktoré ešte nehľadia na Božiu tvár. Cirkev nás učí, že sú v stave očisťovania – my to nazývame očistec. Inými slovami, vinu za hriechy im Boh odpustil, ale zostali časné tresty. A títo ľudia počas svojho života nemali toľko odvahy a síl, aby toto všetko prekonali láskou k Bohu a blížnemu. Preto im pomáhame svojou modlitbou, preto sa máme modliť za duše v očistci. Zvlášť po tieto novembrové dni. Je to ako s trestným činom. Môžem niečo ukradnúť. Ten, komu som niečo ukradol, mi odpustil. Ale trestu podľa zákona sa nevyhnem.

Homília

Dnešný deň sme opäť mali možnosť sledovať sv. omšu z farského kostola obetovanú za duše zomrelých. Po sv. omši bola pobožnosť za duše v očistci.

Modlime sa po tieto dni za našich drahých zosnulých, aby čím skôr mohli hľadieť na Božiu tvár. Ak splníme Cirkvou predpísané úkony, môžeme pre duše v čistci získať tzv. odpustky. Ľudovo povedané, našou úpenlivou prosbou o Božie milosrdenstvo a našou snahou o duchovný život bez ťažkého hriechu, môžeme v pokore nášho dobrého Pána „uprosiť“, aby konkrétnu dušu čím skôr prijal k sebe. Čím sme bližšie k Bohu, čím viac žijeme duchovne, čím viac sa modlíme a pristupujeme ku sviatostiam, tým skôr bude naša modlitba vypočutá.

Odpočinutie večné, daj všetkým zomrelým, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *