VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU V OBDOBÍ PANDÉMIE

VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU V OBDOBÍ PANDÉMIE

„Velebte Pána, všetky jeho diela; chváľte a vyvyšujte ho naveky“. (Chválospev – Dan 3, 57-88. 56 )

Pandémia koronavírusu nečakane zmenila naše životy. Väčšina obyvateľov Slovenska sa ocitla doma s obmedzeným pohybom mimo bydliska.

Už dva mesiace čelíme tejto nezvyčajnej situácii, do ktorej nás postavil COVID-19. Koronavírus nás postavil pred mnohé doteraz nepoznané situácie. Zrazu máme viac voľného času. Čo s ním? Ako ho využiť? Niektorí ľudia sa strácajú, nudia, či upadajú do depresii. Mnohí vidia príležitosť venovať sa aktivitám, na ktoré doposiaľ nemali čas. Aj v našej farnosti môžeme badať, že vírus COVID-19 neizoloval úplne mnohých veriacich, ale práve naopak naštartoval ich využiť voľný čas pre spoločné dobro. Na podnet kostolníčky kostola sv. Imricha pani Kolcunovej sa veriaci zorganizovali a niekoľko dní pracovali na zveľadení cirkevného majetku. Urobili rozpis dobrovoľníkov, ktorí vo dvojiciach prichádzali podľa časového harmonogramu a postupne realizovali naplánované aktivity. Najprv vypratali technickú miestnosť pri kostole sv. Imricha, vymaľovali a pán Peter Guman vyrobil regál, na ktorý sa uložili veci. Druhým krokom bolo vypratanie a upratanie zvonice kostola, ktorá v minulosti slúžila ako sklad.  Nasledovalo triedenie a vývoz odpadu. Železným odpadom sa podporila Cirkevná základná škola sv. Martina. Ďakujeme všetkým veriacim, ktorí ponúkli svoje nádoby na komunálny odpad a Tomášovi Pigulovi za prevoz odpadu. Na záver pani kostolníčka využila starú kosačku bez pohonu a pokosila celý areál kostola.

Maľovanie
Maľovanie

Druhým krokom bolo vypratanie a upratanie zvonice kostola, ktorá v minulosti slúžila ako sklad.  Nasledovalo triedenie a vývoz odpadu. Železným odpadom sa podporila Cirkevná základná škola sv. Martina. Ďakujeme všetkým veriacim, ktorí ponúkli svoje nádoby na komunálny odpad a Tomášovi Pigulovi za prevoz odpadu. Na záver pani kostolníčka využila starú kosačku bez pohonu a za ďalšie dva dni pokosila celý areál kostola.

Vynášanie veci zo zvonice
Vynášanie veci zo zvonice
Vyhrabávanie trávnika a rozhrabovanie krtincov

Ďalšou aktivitou, do ktorej sa postupne zapájali okoloidúci ľudia, bolo vyčistenie areálu cintorína na Záhumní, ktorý je tiež cirkevným pozemkom. Keďže cintorín už dávno neslúži na pochovávanie mŕtvych a nie sú už viditeľné hroby, mnohí ľudia, hlavne prisťahovaní, ani nevedia, že ide o miesto posledného odpočinku našich predkov. A tak tento priestor využívajú na rôzne voľnočasové aktivity či parkovanie vozidiel. Prvýkrát ženy dôchodkyne vyzbierali 7 veľkých košov konárov, ktoré popadali zo starých líp, ktoré chránia kríž a následne p. Bičanová a p. Homoľová pokosili cintorín.

Zbieranie konárov

Keďže počasie prialo zazelenaniu priestranstiev a rastu trávy, ďakujeme ďalším dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní pokosiť po druhýkrát tieto priestranstvá. Veríme, že aj keď porazíme korona vírus, chuť byť nápomocní pre zveľaďovanie a udržiavanie spoločných priestorov vo farnosti zostane.

dav

Nech Pán Boh odmení tých, ktorí ochotne a nezištne prispeli k dielu či už svojou prácou, vlastným technickým vybavením alebo modlitbou.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *