ŠTVRTOK: VIERA A EUCHARISTIA

ŠTVRTOK: VIERA A EUCHARISTIA

Aj dnešné ráno sa veriaci opäť v hojnom počte zišli v chráme, aby sa posilnili Božim slovom a prehlbili svoju vieru. Sv. omša začala o 8h a celebroval ju pater Martin.

dav

Páter Peter sa k nám prihovoril v homílii. V dnešnej dobe máme veľké poznanie sveta. Dokážeme predpovedať počasie, dokážeme skúmať hlbiny vesmíru, atď. a máme aj poznanie o Božích pravdách. Často z informácií, ktoré máme, keď počujeme všetko, čo sa deje vo svete, získavame strach, negatívne emócie. Častokrát sa to javí tak, akoby nám niekto ukradol, to, čo nám dáva bezpečie, čo nám dáva oporu v živote. Má Boh miesto v mojom srdci?

Ježiš nám dal poznanie Božích tajomstiev, ktoré nás osvetľuje, dal nám svetlo. V dnešnej dobe potrebujeme obnoviť vieru, nanovo uveriť Bohu, aby sme neboli dvojtvárni, aby sme nemali jednu tvár v kostole a druhú inú na pracovisku, v rodine. Je na nás vidieť, že sme veriaci ľudia? Pýtajme sa Boha, kam nás chce viesť, aké sú jeho plány pre môj život? Príkladom nám môže byť sv. František z Assisi, ktorý sa neustále pýtal, čo chce Boh a aké veľké veci dokázal.

Čo chce Boh odo mňa? Čo chce cezo mňa urobiť? Prichádzame k Bohu s našimi plánmi. Rovno mu ich predložíme a čakáme požehnanie. Ale Boh požehná iba tie veci, ktoré chce. Boh je dobrý otec. Ani rodičia nedajú všetko deťom čo chcú. Ľudia sú schopní uveriť v rôzne zázraky dnešnej doby: stlačíme tlačidlo a veci fungujú; z mobilu sa dá ovládať kúrenie či ozvučenie v kostole, z izby môžeme zapnúť vyhrievanie sedadiel v aute, aby sme nastúpili do teplého… K Bohu niekedy prichádzame s nepodstatnými vecami, ktoré sa nám javia ako dôležité: úspech, kariéra, uzdravenie z problémov… Dnes je málo ľudí schopných uveriť, čo nám hovorí Boh. Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli šťastní, aby sme sa dostali do neba.

Veríme, že Boh je spravodlivý sudca. Sledujeme dnes rôzne kauzy, o ktorých sa všade rozpráva. Sú ľudia, ktorí nemajú vieru, ale sú ochotní pripustiť, že je tu vyššia moc, ktorá koná spravodlivo, ktorá spravodlivo vyrieši tieto kauzy. Sme naozaj schopní pripustiť, že je tu Boh? Boh, ktorý chce spásu hriešnikov, ktorý nás nechce zatratiť, ktorý nechce iba potrestať? Ba naopak chce nás priviesť na cestu spásy. Keď sa otvoríme Bohu, budeme kráčať po jeho cestách; keď mu uveríme, keď sa budeme učiť počúvať Božie slovo, začnú sa diať v našom živote rôzne veci. Vidíme, že svätci dokázali prekonať rôzne protivenstvá, dokázali vydržať s Kristom aj za cenu života. To je viera! Viera, ktorá nám dáva silu, nádej. Noe uveril a začal korab. Začal ho stavať na kopci, čo je nelogické. A Boh cez neho zachránil ľudí a zvieratá. Povieme Bohu áno a vykročíme na cestu s Ním?

V živote stále budú pochybnosti, prežijeme krízy, čo môže otriasť našou vierou. V živote stretávame ľudí; niektorí ľudia sú pre nás požehnaním a niektorí sú pre nás skúškou. Treba sa zamýšľať aj nad tým, čo mi chce Boh povedať aj cez tých nepríjemných, čo sú pre mňa skúškou. Potrebujeme si prečítať niečo, čo posilní našu vieru, vzdelávať sa vo viere, modliť sa, aby sme mali poznanie. Na sv. omši sa stretávame s Ježišom, ktorý nám dáva nádej, ochotu vykročiť každý deň vpred.

Po sv. omši opäť veriaci v dlhých radoch čakali na sviatosť zmierenia. Popoludní o 16h sa pátri presunuli do kostola sv. Ondreja v Bzenove, kde ich tiež čakali dlhočizné rady. O 18h bola sv. omša a po nej pokračovali vo vysluhovaní sviatosti zmierenia. Nenechali žiadneho penitenta odísť bez spovede. Spovedali až do neskorých večerných hodín.

dav

Súbežne bola sv. omša vo farskom kostole, ktorú celebroval náš pán farár Marek. V homílii sa prihovoril páter Michal.

dav

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *