UDEĽOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH

UDEĽOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH

V nedeľu 11.2. 2018 sme si pripomenuli 160. výročie prvého zjavenia v Lurdoch, kde sa Panna Mária zjavila malému dievčatku Bernadette Soubirousovej. Zároveň tento deň sa slávil ako Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti duchovný otec Marek Hospodár  udeľoval sviatosť pomazania chorých v našej farnosti, ktorú prijalo 170 veriacich; 69 v Bzenove a 101 v Radaticiach.

Duchovný otec počas homílie spomenul, že medzi siedmimi sviatosťami sú dve sviatosti, ktoré majú uzdravujúcu silu. Sú to: 1. sviatosť zmierenia a 2. sviatosť pomazania chorých. Vyzval veriacich, aby nemali strach prijímať tieto sviatosti, cez ktoré nás Ježiš chce uzdraviť. Poukázal nato, že ak sme chorí, ideme k lekárovi a užívame lieky, ktoré nám predpíše. Ježiš sám za nami prichádza, chce nás uzdraviť. Ako využívame túto jeho ponuku?

Pomazanie chorých „nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.“

Duchovný otec zdôraznil, že k tejto sviatosti veriaci musí pristupovať v stave milosti posväcujúcej a s vierou. Na záver povzbudil veriacich pred vstupom do pôstneho obdobia, aby sme si dali záväzok a prežívali pôst s čistým srdcom. Aj samotné pôstne obdobie je časom uzdravenia.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:

  • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
  • prípravu na prechod do večného života. (KKC 1499-1532)

Comments are closed.